AДВОКАТСКА  КАНТОРА СТАНИСЛАВА КАРТЕВСКА

8

Дейността на Адвокатска кантора КАРТЕВСКА е основана на принципа на деловата репутация, конфиденциалност
в отношенията и адвокатската етика. Предоставяме квалифицирано юридическо представителство и възможности в сферата на правото.

Целта ни е да помогнем за постигането на вашите цели, да разрешим проблемите ви и ви защитим в споровете. Развиваме се с цел да задоволим нуждите на нашите клиенти.

Работим в сферите на вещното, семейно и наследствено, облигационно право; на интелектуална собственост; на търговското право - сливания и придобивания, търговски спорове, договори, несъстоятелност;


Нашата практика е насочена към предоставянето на квалифицирана правна помощ, като предлагаме широк пакет от правни услуги, свързани със спецификата на конкретния клиент и в зависимост от настоящите икономически условия, като:
• процесуално представителство пред българките съдилища, Върховен Касационен Съд, Върховен Административен Съд, Арбитраж;
• представителство пред държавни и административни органи;
• юридически консултации - устни и писмени;
• цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица по договор;
• изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби;
• консултации по сделки с недвижими имоти, изготване на документация, ипотеки, финализиране на сделките;
• регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел; • подготовка на всякакъв вид документи;
• и други.

8

4000 Пловдив, бул. “Шести септември 152, ет. 2, кантора 201, тел. 0878/ 11-92-45, e-mail: stacia@abv.bg
 

 | образование | безплатна правна помощ |


 © Design 2008 Nextel.co