Това е страницата на filibe.com
за безплатни юридически консултации
и правна помощ
 

На ваше разположение с компетентни
отговори  e юридическия съветник
на filibe.com aдвокат Станислава Картевска

Уважаеми потребители,
отговорите на вашите въпроси ще
се публикуват в
края на всеки месец

a

Забележка: Молим, опишете проблема си точно
и смислено в граматически издържан стил. Преди
да попълните формата се уверете, че пишете на Кирилица (BP, BUL)-това условие  е задължително за да не се налага на редакторите да "превеждат".

за контакти:
4000 Пловдив
бул.“Шести септември 152,
ет. 2, кантора 201,
0878/ 11-92-45

e-mail:
stacia@abv.bg
filibe.com/kartevska/

8

Copyright © 2000 - 2011 filibe.com