AДВОКАТСКА  КАНТОРА СТАНИСЛАВА КАРТЕВСКА

8

Образовение:
1997-2002г. - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет - специалност "Право", квалификация – юрист, степен - магистър.2001-2002 - специализация на тема „Водене на дела в обществен интерес и защита пред Европейски съд по правата на човека” към АЕИПЧ .
1991-1996 – Френска езикова гимназия.

Допълнителни квалификации и стаж:

2006-2008г. – участие в семинари и квалификационни програми на ПАК и ЦОА ”Кр.Цончев”.

2001-2002г. – специализант и технически сътрудник към Асоциация за европейска интеграция и права на човека;

2000г. – участие в семинар "Граждански практики за достъп до екологична информация" под егидата на МОСВ;

2000г. – консултант на Потребителски център за информация и изследвания град Пловдив;

1998-2000г. – стажант към адвокатска кантора К.Георгиев – град Пловдив;
 

8

 | начало | безплатна правна помощ |


 © Design 2008 Nextel.co