ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   Ф о л и о  и  о п а к о в к и  з а  в а к у у м и р а н е

ТОНЕВИ ООД
 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Производство на бариерни фолиа, опаковки
за вакуумиранe, опаковки с цип (Zipper bags).
Стоящи опаковки (Stand up опаковки).
Ремонт на вакуум машини и вакуум помпи:
BUSCH, RIETSCHLE, BECKER.

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив, 
ул. "Брезовско шосе" № 176

032/ 393-920, 
032/ 393-921
0888/ 988-455
0887/ 988-455
tonevi_ltd@abv.bg

 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co