ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                   Н Е Д В И Ж И М И  И М О Т И

РЕНТАЛ

 

Недвижими имоти

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Покупко-продажби, наеми на недвижими имоти,управление на имоти дадени под наем, справка за тежести на имоти в службата
по вписвания.

Консултации и съдействие за ипотечен кредит
за покупка на имот.

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив,
бул."Цар Борис III" Обединител 125,вх.В,ет.3

032/ 263-636,
032/ 640-738,
032/ 260-128
088/ 944-33-26,
087/ 844-33-26

www.rentalbg.com
rental@abv.bg

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co