ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                Е Л Е К Т Р О У Р Е Д И   И   М А Т Е Р И А Л И

"ТОПАЛОВ 99" ООД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Производство и ремонт
на ел.табла.

ЗА КОНТАКТИ

Пловдив,
ж.к. Тракия, ул. "Борис І"

тел./факс:
032/ 682-658;
032/ 682-657;
0887/ 297-557

Topalov99_OOD@abv.bg

 

|Азбучен указател | home |
© Nextel Co