ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                 К Р Е Д И Т И

"КРЕДИ ТУР"


 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 „КредиТур” е бързоразвиваща се компания в сферата на финансови услуги и посредничество
за потребителското кредитиране.

Нашата цел е по време на криза на всеки
да се даде реална възможност за финансиране, посрещане на неотложни плащания
с бързи заеми.

- финансиране - микрокредити,потребителски
и ипотечни кредити

- банкови операции

- парични преводи за страната и чужбина

- възможност да печелите като наш партньор на територията на вашия град или област - достойно заплащане на вложения труд, безплатно обучение, възможност за контакт с различни хора и компании, пълна подкрепа от централния офис”

ЗА КОНТАКТИ

 

гр.Пловдив
ул.Любен Каравелов 9

0700 13 887
032/
240579
0877
/ 969720
0877
/ 969727

info@creditour.eu
www.creditour.eu
 

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co