ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

                 Д Е Т С К И   Г Р А Д И Н И

ЧАСТНА ЕЗИКОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
"ДЪГА ОТ МЕЧТИ"

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Професионализъм, високо квалифициран екип. Полудневен и целодневен режим. Изучаване на чужд език. Спорт и занимателни игри. Подготовка за училище. Денс клуб.

ЗА КОНТАКТИ

Съвременно обзаведена сграда
на нов адрес:

Пловдив,
ул. "Весела" № 24

032/ 620-733
088/ 77-30-347

 

|Азбучен указател | home |
© Nextel Co