ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ ПО БРАНШОВЕ

               П О Ж А Р О Г А С И Т Е Л Н А     Т Е Х Н И К А

ДЕНИ ФАЙЕР ООД

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

ДЕНИ ФАЙЕР ООД е търговско дружество с 16 годишен опит в осъществяването на комплексна противопожарна защита. Дейностите на дружеството обхващат целия процес на пожарозащита.

· Проучване на противопожарното състояние на обекти;

· Консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни противопожарни нормативи;

· Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации, на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации;

· Противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна;

· Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари;

· Създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност;

· Провеждане на инструктажи и обучение;

· Абонаментна ,сервизна поддръжка на пожарогасители, на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации,  системи за отдимяване, пожарозащитна автоматика;

· Доставки на противопожарно оборудване, пожарогасители, защитно облекло, спринклери,дренчери,контролно сигнални клапани(КСК), знаци, табели, противопожарни врати, огнезащитни състави и др.;

· Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение

ЗА КОНТАКТИ

 

Пловдив,
ул."Велбъжд" № 61

032/ 642-037
факс:
032/ 642-047

0894/ 393-177

Складова база:

Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 16В

 

Бургас,
комплекс "Братя Миладинови"
Блок № 61

089/ 686-07-97

 

www.denifire.com

deni_fire@dir.bg

 

| Азбучен указател | home |
© Nextel Co