Това е страницата на filibe.com за безплатни юридически консултации и правна помощ. 
На ваше разположение с компетентни отговори 
e юридическият съветник на filibe.com
aдвокат Десислава Табанлиева

Уважаеми потребители,
адвокат Табанлиева ще приема в офиса си за консултации и социално слаби граждани с належащи проблеми напълно безплатно !
адрес за контакти:

Пловдив, ул. “Aлександър Батенберг" № 27
тел. 032/ 630-363, 088/ 536-575

d.tabanlieva@lawyer.bg 

Забележка: Молим, опишете проблема си точно и смислено в граматически издържан стил. Преди да попълните формата се уверете, че пишете на Кирилица (BP, BUL) - това условие  е задължително за да не се налага на редакторите да "превеждат". Запитвания, които не отговарят на всички тези изисквания няма да бъдат разглеждани.

14.04.2004 

Здравейте! Имам два въпроса към Вас! Как може човек участвуващ в ООД като физическо лице да излезе от ООД-то, какви докум. трябва да попълни? Чичото на сина ми иска да му препише апартамент - сина ми е на 5 год. как да стане това? Чичото не е женен и няма деца! Кой може да претендира за дял от апартамента? Как е най-добре да се направи ? Благодаря  С. Тодорова

1.Съдружник в ООД може да продаде дяловете си на останалите съдружници или на трето лице/на всяко дееспособно физическо или юридическо лице/.В последния случай е необходимо да се спази процедурата по приемането на нов съдружник съгласно чл.122 от Търговския закон.Изисква се също договорът за продажба да е писмен, с нотариална заверка на подписите.Няма пречка прехвърлянето да е и под формата на дарение. Направеното прехвърляне на дялове се списва в търговския регистър към съответния окръжен съд по седалището на фирмата.Заявлението се внася от управителя в 7 дневен срок от продажбата.Към него се прибавят договорът за продажба и измененият в съответствие с него дружествен договор.Всеки адвокат може да подготви горните документи за подаване в съда,услугата не е скъпа. Държавната такса за вписването е 80 лв.

2.Наследници на чичо Випо закон /след като няма деца и съпруга/се явяват неговите родители,ако те са починали-неговите братя и сестри.В наследяването починал брат/сестра/ се замества от своите деца и внуци.Всеки от наследниците по закон има право след смъртта на чичо Ви да иска възстановяване на своята запазена част от наследството и разваляне на даренията,с които тази част се накърнява.В случая удобната форма е дарение,но поради горните обстоятелства, ако има и други наследници освен Вас и малолетния Ви син, трябва да се помисли за покупко-продажба или прехвърляне срещу гледане и издръжка. Тъй като с тези договори се поемат задължения, страна по тях можете да бъдете Вие,но не и детето. Евентуално продажбата може да се извърши под условие, или по някакъв друг начин впоследствие Вие да дарите имота на сина си.Има варианти,трябва да се видят подробно детайлите.

Луднах в буквалния смисъл на думата от ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА  на съседите.В едната къща са само 5! .Знам много добре,че няма закон за защита на Човека.Ако ги отровя и ме хванат,какво ми е наказанието? ако ги застрелям,какво ми е наказанието за незаконно оръжие ? Не съм престъпник, НОРМАЛЕН СЪМ,по-точно бях преди демокрацията, проклетата!   Абсолютно анонимен -смея ли?

Притежание и употреба на незаконното оръжие е сериозно нарушение /бих казала престъпление!/и не Ви съветвам да си навличате подобни неприятности заради 5 кучета,пък били те и на съседите …Опитайте други мерки на въздействие- жалба до местното РПУ,до ветиринарната инспекция и т.н. Ако ги отровите и се установи,че сте Вие, съседът може да тръгне на самораправа или най-малкото има право на граждански иск за имуществени и неимуществени вреди /болки и страдания по повод загубата си/.Да не говорим,че реномето Ви пред кварталната общественост ще пострада необратимо и пак Вие ще излезете “лошият”.

след  евентуален брак , бъдещата ми съпруга  ще има ли право на дял от недвижимата собственост-земя ,която аз ще наследя  от моят баща  в бъдеще, вероятно повреме на сам: ЙОВКО ПЕШЕВ 

Не,имотите,придобити чрез дарение и по наследство,са индивидуална собственост на съпрузите.

Наследник съм на баща си.Той почина в Русия и не се е връщал в БГ от1990.Тук притежаваше наследствно  жилище в съсобственост със сестра си, която се е настанила и живее в мего от 1987г. След смърта на баща ми(сеп.2003)разбирам че сестраму е извадила нот.актза собственост-1997(баща ми е бил жив),по давност и обст. проверка.Мога ли да оспорвам? : Веселин Люцканов

Да, констативните актове се оспорват по съдебен ред,чрез предявяване на ревандикационен иск по чл.108 от ЗС.Като наследник на баща си Вие /съотв. вашите братя,сестри,майка/имате право да заведете такъв иск срещу сродницата си.

Омъжена съм 2-ри път. По време на 1-вия брак родих дете  от приятеля си. Сега съм омъжена за него, но детето се води на името на 1-вия. Двамата с биол. баща искаме да се води на негово име. Как може да стане това? : Тодорова

С иск за оспорване на бащинство на осн.чл.33 от Семейния кодекс.Искът може да се заведе от майката до изтичане на 1 година от раждането или от бащата /в случая бившия Ви съпруг/ до 1 година от узнаването на раждането.

имам декларация за дете за чужбина от 2002г важи ли още за пътуване : господинова стоянка

Зависи дали в декларацията е упоменато,че е безсрочна,или е посочен периодът, за който се разрешава пътуването.Ако нищо не е казано,още по-добре. При подадено искане за възстановяване на ДОД по чл. 35 от ЗОДФЛ от ФЛ за 2003 е получено решение за отказ по чл. 28 ал.1 т.2 от ЗОДФЛ (в деня на дарението ФЛ е имало данъчно задължение ДНИ и ТБО в размер на 10 лв.) Как може да се процедира в този случай, след като дан. задължение е платено и може ли да има полож. решение за възстановяване? Като първа стъпка-свържете се с добър счетоводител.

Председател съм на сдружение с нестопанска цел или по-точно-спортен клуб.Трябва ли непременно да си плащам осигуровки или има някаква вратичка,за да плащам. Благодаря   : Наталия

Можете да не плащате,ако се осигурявате по друг начин-на трудов или граждански договор,или като упражняваща свободна професия.

Баба ми е родена в Гърция и се преселва в България по време на войната. Но не се води бежанец т.е. не е получила компенсации. На практика може би тя все още се води гръцки гражданин. Как мога да проверя това?Има ли начин да си възвърне земите, които са в Гърция?Или нейните наследници да получат гръцки паспорти?Благодаря! : Илия Илиев

Тази информация можете да получите в гръцкото посолство/консултво или от гръцки адвокат.В нашата професия има така нарешените “национални” граници на компетентност,при които всеки адвокат изучава и практикува националното си право,а също и международното такова,но не и на други суверенни държави.

Наследихме жилище в София със сестра ми.Имаме по 1/2 равна част от апартамента. Тя си продад своето предишно жилище и се настани да живее в нашето общо жилище без да ми е изплатила частта и без да ме уведоми.Аз живея в друго жилище.Какви са правата ми и има ли опасност да загубя моята част.Как мога да поискам да ми се изплати дължимото? : Камелия Грозданова

Сестра Ви дължи обезщетение за ползването на общата вещ от деня на писменото му поискване /най-добре чрез нотариална покана/.Няма опастност да загубите дела си,но сестра Ви има право да дарява своите ид.части на трети лица или да ги прехвърля срещу гледане и издръжка, с което те стават съсобственици на апартамента редом с Вас.Ако не постигнете съгласие за наплащане на частта си,имате право да заведете делбено дело.Тъй като имотът е неделим,съдът ще го възложи в дял на сестра Ви,а ващата част следва да бъде наплатена.След приключване на делбата имате право да впишете законна ипотека върху имота за сумата на дела си.

Майка ми има къща, построена преди брака й. По време на брака закупиха с вторият си съпруг апартамент, в който живяхме със съпругата ми и брат ми (който е от него). Майка ми и бащата на брат ми се скараха, след което той ни изгони от апартамента. Смени бравата и не допуска майка ми в имота, а е дал една от стаите под наем. Какво може да се направи? : Атанасов Д.

Не става ясно имат ли развод майка Ви и вторият съпруг.Ако бракът е прекратен, майка Ви следва да води делбено дело за прекратяване на съсобствеността между нея и бившия и съпруг, в което да защити интересите си по отношение на общото жилище. Ако съпрузите са просто “скарани” и разделени /без дело за развод/,майка Ви има може по съдебен ред да търси правото си на достъп до апартамента,както и половината от наема.

При всички случаи потърсете ефективна помощ от адвокат.

имам нотариален акт за апартамент и мазе.В мазето ми се е настанил  комшия и не иска да ми го освободи.Как да процедирам за да си взема мазето : петя александрова

Завеждате в Районен съд по местонахождението на имота иск срещу нарушителя на осн.чл.108 от Закона за собствеността.

Моля,да отговорите на следните ми въпроси: 1.Къде мога да направя справка за граждански и др.дела /като в сайта на Апелативен съд?/2. Също такава справка за вписванията на имоти в ЗСВ? : Мария Кацарова

На живо в съответните деловодства на съда-най-сигурният и изпитан начин.

Купихме апартамент през м.09.2003, на последен етаж. Съседът, с който сме на един етаж е поставил външното тяло на климатика си на стълбището. Как може да реагираме и какво да направим? : Гинка Байракова

Свикайте събрание на етажната собственост.Предложете на останалите собственици да гласуват и приемат решение, с което на осн.нарушаване на правилника за вътрешния ред да задължат съседа да премести източника на шум извън сградата /най-малкото може да го инсталира на собствената си тераса/

Ако това не “проработи”,обърнете се към ХЕИ с аргумента за съществуващо шумово замърсяване на сградата.

Имам не внесени здравни осигоровки за пет месеца за 2002 год. Посъщото време съпругата ми е работила на трудов договор. Може ли на база на нейната заплата да се внесат здравните осигоровки за този период?  Костов К.

Поради спецификата на материята и непрекъснатите изменения и директиви,най-сигурна информация  ще получите,като се обърнете към експертите на РУСО.

Дължа здравни осигуровки. За период от 9 месеца съм била на борсата, без право на обещетение, от които 5 съм бременна. Възможно ли е някакво намаляване на дължимото, поради не добрият социален статус за периода и ако е така какво е законовото основание. : Ваня Иванова

За Вас важи в пълна степен съветът ми по горното запитване.

Какъв е срока за изплащане на обезщетения по задължителни граждански застраховки и как да постъпя,ако
не е спазен : Юлия Тошева

Обезщетението по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” се определя и заплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият или третите увредени лица са предоставили всички поискани документи,свързани с установяване на събитието и размера на вредите. Същото важи и за застраховката “Злополука”.

При забавяне на изплащането имате право на осн.Наредба №4 за задължителното застраховане да потърсите гражданска отговорност от застрахователя,както и неустойка.

sled razvoda  radenoto ot braka dete e predostaveno za otglejdane ot bivshiat mi saprug.Ima li nachin da se otraja napalno ot roditelski prava ,a ako tova e vazmojno deteto ste prosdalji li da e moi naslednikKatia Ivanova

Родителите са длъжни да се грижат за децата си и да ги подготвят за общественополезна дейност-гласи чл.68 от Семейния кодекс.В този смисъл родителството е едновременно право и задължение,отказ от което може да се направи единствено когато детето се настанява за отглеждане в социален дом със съгласие за осиновяване.

Бившият Ви съпруг обаче може да заведе дело за лишаване от родителски права на някое от основанията на чл.75 от СК. При уважаване на молбата му от съда детето продължава да бъде Ваш наследник.

jiveia s razveden maj ,na koito e predostaveno deteto ot bivshia mu brak.Az iskam da osinovia tova dete,no s bashtata ne jelaem da skoluchim brak.vazmojno li e tova???Ako tova e vazmojno ,deteto shte ima li nasledstveni ptava nad imotite na biologichnata maika  s mnogo uvajenie N.Pavlova

Възможно е да осиновите детето при условията на чл.62 от СК /непълно осиновяване/, стига да отговаряте на общите изисквания за пълнолетие, разлика във възрастта със осиновявания и т.н.,и да имате съгласието на родителите,декларирано с нотариална заверка. Детето се изслушва в производството пред съда, ако е навършило 10г.При всички случаи ако сключите брак с бащата това ще Ви улесни при процедурата,тъй като този вид осиновяване се ползва с известни нормативни предимства.

При непълното осиновяване детето и неговите низходящи стават Ваши наследници без да се накърняват правата и задълженията му към роднините по произход.

Здравейте! Как се предявява иск по чл.31, ал.2 от СК от 13 г. дете, при положение, че  няма законен представител. Жената, представящата се за негова майка не предприема необходимите действия и не се интересува от детето. В Удостоверението за раждане е вписана майка - лице, за което няма данни в Национална база данни \"Население\" и баща \"неизвестен\".

Произходът на детото от майката е установен в случая с акт за раждане.Неговото оспорване е в интерес на изрично изброен кръг лица, на които в случая принадлежи правото на иск.Ако друга жена не претендира да е майка на същото дете /и съответно не завежда делото/,защо е необходимо детето /чрез процесуален представител/ да прави това? Практиката на съдилищата преценява като неблагоприятна промяната на статуса, при която се оборва произход от известен родител и на практика детето остава с неизвестен такъв.

Считат ли се родителите на дете за \"неизвестни\", ако в Удостоверението за раждане на детето е вписана майка - име и ЕГН, за което няма данни в Национална база данни Население и баща \"неизвестен\"? Благодаря Ви, предварително

Трябва да се обърнете към съда на осн.чл.8 от Закона за лицата и семейството, за да назначи процесуален представител на лицето.Има разлика между “неизвестен” и “когато някой изчезне и няма сведения за него” /както е в ЗЛС/

В случая майката е известна, има име и ЕГН.След като се направят опити да се съберат сведения за нея /вкл.чрез НКИАД/,заинтересованите лица трябва да сезират съда.

При неизвестни родители органът по настойничество и попечителство /кметът на населеното място по м-тоживеене на детето/ му назначава съотв.настойнически съвет или попечители.

Какъв трябва да бъде срокът на фактическа раздяла между съпрузите, за да се получи развод на тази база? Предвижда ли законодателството такива случаи?

Няма минимален срок на фактическата раздяла като основание за искане на развод. Критерий за прекратяването на брака е неговото дълбоко и непоправимо разстройство,което може да съществува и когато съпрузите живеят под един покрив.И обратното-неколкомесечната фактическа раздяла може да подтикне съпрузите да премислят и да предприемат стъпки за помирение,т.е. тя не е непременно индикатор,че бракът е дълбоко и необратимо разстроен.

В трудов договор съм подписал клауза че за неуредени условия по договора се прилагат Вътрешните правила за организация на работната заплата. Може ли работодателят впоследствие едностранно да променя тези правила и дали са валидни. 

Да, стига тези правила да не противоречат на разпоредбите на трудовото законодателство и другите нормативни актове.

кога  един брак може да бьде анулиран?

При наличието на изброените в чл.12 и 13 от СК пречки за сключването на брак: наличие на друг такъв,ненавършена изискуема възраст, наличието на сериозно душевно или друго опасно за съпруга/поколението заболяване и т.н.,както и когато бракът е сключен под заплаха за съпруга или член на семейството му.

В зависимост от основанието, сроковете и кръгът лица,оправомощени да заведат иска, са различни.

имам намерение да сключа брак. желаем да си купим след това жилище.Поради съображения от моя строна искам то да е само а емето на мъжа ми. При евентуален развод получавам ли аз половината от него?
 ContactName: не

Всички имоти,закупени след сключване на брака,са обща семейна собственост, независимо на чие име се водят.При развод по презумпция /до доказване на противното/ всеки от съпрузите има право на 1/2 от общия имот.

Omajena sam v Germania.Saprugat mi ima dvojno grajdanstvo-balgarsko i nemsko.Kak moga da usakonja braka si v BG? : Zweti

Бракът Ви е законен в България- в този смисъл е разпоредбата на чл.129 от Семейния кодекс. Трябва само да преведете/легализирате документа,издаден от местните власти.

Здравейте!Имам проблем който ме измъчва от доста време.Имам доста сериозни причини да си мисля че съм осиновена,но не и сигурни доказателства.Моля да ми помогнете как да разбера дали е истина или не

За това може да Ви помогне адвокат или детективска агенция /при условие,че сте пълнолетна/ ,с които имате възможност да контактувате лично:следва да ги снабдите с документи и т.н. Новият член 67б на Семейния кодекс дава възможност на пълнолетните осиновени лица да поискат от съда,постановил осиновяването, информация за биологичните родители,АКО ВАЖНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАЛАГАТ ТОВА.

Помислете.Дали онова,което Ви измъчва не е просто любопитство и присъщата на всички млади хора несигурност -“кой съм аз и защо съм тук”.Не повдигайте въпроси от миналото с лека ръка, без да обмислите последиците от постъпката си както за Вас,така и по отношение на Вашите родители. Моето мнение като юрист и жена е, че качеството “родител” не винаги е идентично с даването на живот.Много по-съществено е какви грижи се полагат за развитието и възпитанието на човека, след като е дошъл на този свят.

Имам син на 2 години. С баща му живях близо 3 години но се разделихме когато бях бременна. Той е семеен въпреки че от години не живее със съпругата си. Не се интересува от нас и не призна детето. Как трябва да процедирам за установяване на бащинството. Благодаря предварително!
 : Ралица

Произходът от бащата може да се търси по съдебен ред- от майката,до 3 години от раждането, или от детето, до 3 години от навършване на пълнолетие.При уважаване на иска имената на мъжа, установен от съда за баща на детето, се вписват в акта за раждане като бащино и фамилно.Съдът се произнася също по отношение на личните отношения между бащата и детето/режим на свиждане/ и определя размера на дължимата от бащата издръжка. Същата може да се търси максимум за година назад и при неплащане да се събира по принудителен път чрез съдия-изпълнител.

Семейното положение на бащата не е от значение за завеждане на делото и установяване на факта на бащинството.

 

Какво се предвижда в законите, когато единият съпруг закупи автомобил и го продаде без знанието на другия, та дори и преди да го е регистрирал в данъчните служби? И може ли да се извърши продажба на общ семеен апартамент /СИО/ пак без знанието на един от съпрузите? : sofi_tz

Продажбата на обща движима вещ от единия съпруг няма сила за другия,ако купувачът е знаел/или е могъл да знае/,че липсва съгласие от другия съпруг.При продажбата на МПС се изисква нотариална заверка на подписите,като лицата следва да попълнят декларации за семейно и имотно състояние.

Разпореждането с недвижим имот,притежаван в режим на СИО,само от единия съпруг, поражда действие за другия само ако той не го оспори по съдебен ред в 6-месечен срок от узнаването.С други думи ако единият съпруг продаде такъв имот без съгласието на другия, последният разполага с 6 месеца от узнаването за да оспори продажбата пред съда

здравейте, сестра ми е разведена и живее в чужбина с дъщеря си от първия брак, бившия й съпруг също. каква е възможноста да влезе в страната и да излезе с дъщеря си без заверен документ от бившия си съпруг.тя има присъдени родителски права : николова

Нямам информация къде е постановен разводът-в чужбина или у нас, нито мога да твърдя,че племенницата Ви ще може да напусне страната на местоживеенето си без съгласието на бащата /защото не знам с какво гражданство е детето/.

Непълнолетен български гражданин не може да пътува в чужбина без съгласието и на двамата родители,дадено в нотариално заверена форма.Няма значение,че майката упражнява родителските права, такива има и бащата /освен ако не е лишен от тях по съдебен ред/.

Здравейте! Предстои ми да завърша висшето си образование по фармация в Германия и бих искала да зная дали с немската си диплома мога да открия частна аптека в България.   Б.Димитрова

Да, след като я приравните.

pri razvoda roditelskite prava sa dadeni na bivshiyt mi saprug, vapreki che deteto givee pri mene, moga li az da go premesty v drugo uchilishte bez saglasietoo na bashtata? : Dimitrova

След като детето живее при Вас,защо не заведете дело за промяна в упражняването им? Така бащата ще Ви дължи издръжка, а не Вие на него,както е в момента. Не можете да местите детето без негово съгласие.

В момента сме пред подписване на предварителен договор за покупка на апартамент-построен през 2000г, но все още няма А16, т.е. ще закупуваме право за строеж.. Как ще се определи държавната такса за прехвърлянето, ако апартамента няма направена данъчна оценка? Освен удостоверението за липса на тежести върху имота/парцела, какво друго ?..  : Илиева

Не мисля,че мястото за дискутиране на подобни въпроси е тук. Най-малкото фирмата-продавач или агенцията, с която контактувате, трябва да Ви осигури достъп до нотариуса, с когото работи.Ако ли не,обърнете се към адвокат за консултация по обичайния начин, колегата ще знае да подготви всички необходими документи при максимална сигурност за Вашите интереси.

V momenta sam v razvod sas saprugata mi i jiveem v apartamenta na ba6ta mi,koito po4ina.vtorata mu sapruga(4ujdenka)nastoiava da i se isplati neinata 4ast.kak moga da prodam apartamenta,ako ostaviat saprugata i dvete mi deca da jiveiat tam  D.P.

Ако съпругата Ви не разполага с друго жилище и по време на брака сте живели там

kolo izliza licenza na firma izkarva6ta xora
za rabota v 4uGbina? : saiman

900 лева.

Здравейте,въпросът ми е следният;каква част от дяла на апартамента  се полага по закон на свекърва ми ,която е втора майка на съпруга ми и е омъжена за свекъра след смъртта на първата си съпруга.Апартамента е бил закупен,но не изплатен по време на първият брак.Свекърва ми не е осиновила децата.Пропуснах да поясня,че свекър ми е жив.
: Мария Николова

Свекърва Ви има право на ½ от частта,изплатена по време на брака. След като свекър Ви почине, тя наследява от неговия дял поравно с децата му от първия му брак.

разделени сме със съпруга ми от 2г. и половина и в момента водим бракоразводно дело.Ще получили дъщеря ми издръжка за тези години или с каква задна дата се счита?
 Нела

Издръжка може да се търси максимум за една година назад от момента на подаване на молбата.

Спечелих дело  в спор за незаконно уволнение,  работодателят обжалва и въззивния съд потвърди решението на СРС.Мога ли да му предявя иск за вреди за времето на обжалване, защото две години не мога да си намеря работа 
: Лилкова

Да, ако сте обжалвали дисциплинарно уволнение или уволнението се е отразило неблагоприятно върху трудовата Ви характеристика. Вредите трябва да са пряка и непосредствена последица от уволнението, т.е. само поради този единствено факт Вие не сте могли да кандидатствате за друга работа при равни условия.

Kakwo trqbwa da naprawq za da polu4a patent za now matemati4eski metod i programa koqto go realizira na praktika?
: I.H.

Да се обърнете към Патентно ведомство.

Как се издава нотариален акт на имот с къща и терен?

Ако притежавате имот,но нямате документи за собственост върху него, се издава констативен нотариален акт за собственост.Това се извършва от нотариус въз основа на писмени доказателства /съдебни решения,договори за делба, завещания/ или чрез т.нар. обстоятелствена проверка. При последната трима свидетели се явяват пред нотариуса, за да потвърдят, че Вие или респ.родителите Ви владеете имота 10 и повече години без някой да Ви пречи.

Prez 1991 pochina diado mi.Ostavi kashta s mesto obache niama notarialen akt a samo dogovor za pokupko-prodajba.Tazi godina pochnia maika mi naslednik na diado mi.Pitam triabva li da se izvadi notarialen akt pri uslovie che baba mi e jiva, kakto i lelia mi( maika i sestra) na maika mi.Kakva chast ot imot se polaga na maika mi , men i ba6ta mi? : инж. Георгиева

Разпределението на дяловете зависи от датата на закупуването на имота и тази на сключването на брака на дядо Ви и баба Ви,както и от наличието на някакви завещателни или дарствени разпореждания от страна на наследодателите.

Въобще при подобни казуси /с наследяване на имоти/ препоръчително е всички документи да се представят, когато се иска консултация от адвокат. Трябва да се помисли за нотариален акт, особено ако баба Ви желае приживе да се разпореди със своята част от имота /разбира се,пак при условие, че същият е бил придобит в режим на СИО/

Az sam 4ujdenec i imam li4en nomer na 4ujdenec,imam li pravo na rabota i zdravno osiguriavane v Republika Balgaria?Ako imam pravo na rabota,to na kakva po-to4no?

Имате право да развивате дейност като търговец, да упражнявате свободна професия, да работите на трудов или граждански договор /съответно да бъдете осигуряван/.Единствено длъжности, за които законът изрично изисква българско гражданство,са Ви недостъпни.Имайте предвид, че за упражняването на някои професии като например медицинската, адвокатската и т.н. се изисква да приравните дипломата си, в противен случай можете да бъдете само консултант или лектор.

Собственик съм на 1/7 част от имот и желая да я продам. Длъжен ли съм да искам разрешение от другите собственици и длъжен ли съм първо на тях да предложа да закупят моята част? Благодаря!

Длъжен сте да предложите на останалите съсобственици да купят частта Ви при същите условия, при които ще го продавате на третото лице. Техният отказ се удостоверява с декларация с нотариално заверен подпис /за всеки един от тях/. Без подобни декларации сделката е атакуема и останалите съсобственици могат да искат развалянето и.

колко е нотариалната и адвокатската такса на база 5000 лв. за земеделска земя

При прехвърляне на имот нотариалната такса се определя върху по-високата от продажната цена или данъчната оценка.За 5000лв сумата е 68,50,а такса вписване е 0,1% върху тази сума,но не по-малко от 5 лв..Дължи се и местен данък от купувача в размер на 2% върху по-високата от горните суми, т.е. в случая 100лв. Адвокатският хонорар е по споразумение между страните,като минималната сума по наредбата за адвокатските възнаграждения е 68.50 /т.е.колкото нотариалната такса/

Copyright © 2004 Nextel Co