06.2005 

Разведена съм и получавам 100 лв издръжка за детето си. Бих ли могла да заведа дело за по-висока издръжка? 
: Емануела Йорданова

Да, бихте могла. Законът Ви дава право да искате увеличение на издръжката за непълнолетното си дете при промяна на обстоятелствата, водеща до увеличаване на същата. Искам обаче да добавя,че в практиката 100 лв. е най-високата издръжка, която съдилищата определят, и то при доказани големи финансови възможности на другия родител. По-голям размер без ограничения може да се уговори в споразумение между родителите при наличие на взаимна воля за това.

Самотна майка съм(без брак с бащата).Въпросите ми са много.Моля ,посъветвайте ме къде мога да посетя адвокат или социален работник(в Пловдив),професионалисти точно в тази сфера ,към които да се обърна за безбройните въпроси.E-mail:  tin76@abv.bg     Предварително ви благодаря за вниманието! : Бойчева

Можете по всяко време да дойдете на безплатна консултация при мен. Молбата ми е само да се обадите предварително по телефона, тъй като в свободното си от ангажименти време приемам и други нуждаещи се граждани и самотни родители.

Колко време протича един развод - Не по взаимно съгласие? Колко ще струва? По-големи ли са шансовете на майката да получи правата за детето, ако жилището в което в момента живее семейството е лично нейна собственост придобито преди брака?  : Иван 

Разводът по взаимно съгласие минава в рамките на 3 до 4 месеца от подаване на исковата молба до излизане на решението /в Пловдивския районен съд; сроковете са примерни/. Законът е предвидил 2-седмичен срок за обжалване, след който решението влиза в сила. Първоначалната такса при подаване на иска е 10 лв, като след развода се дължат също такси върху издръжката за детето /за нейния 3- годишен размер/, а също така и върху стойността на вещите- обща съпружеска собственост /движими и недвижими/, които се поделят в споразумението за развод. Всеки от бившите съпрузи заплаща и местен данък върху частта от имота, който придобива вследствие на делбата. Разбира се, делба може да не се извършва- тогава вещите след развода остават в режим на обикновена съсобственост.

Съпругът ми от година и пловина живее на семейни начала с друга жена , а вмомента тече нашия развод. При устанавяването си при нея съпругът ми обзавежда нейното жилище.Имам ли прово върху купените от него вещи? : Генка Генова

Да, ако докажете, че са купени от него и по време на брака. Но едва ли гаранционните карти и другите
документи са на негово име.

В процес на развод съм , Съпругът ми притежава две леки коли ,придобити по време на брака. Имам ли право над тях? : Иванка Цонева

Да-вижте и горните въпроси.

Какъв е най-подходящия начин да прехвърля семейното жилище на сина си(който все още не е женен и има сестра), така че до като съм жив да имам право да живея там, а след моята смърт и на съпругата ми да стане негова собственост? Благодаря Ви предварително. : Стоян Стоянов

Чрез покупко-продажба, като си запазите пожизнено безвъзмездно право на ползване- това условие може да се упомене или в акта за продажба или в допълнително споразумение.

Синът ми е на 11 г. и ще пътува за Япония със спортна федерация. Уви, валидността на международният му паспорт изтича през м. май. Моля Ви, обяснете ми, какъв е реда за издаване на нов паспорт и има ли допълнтелни изисквания за пътуването, поради възрастта му.  : Красимира Маринова

Реда и необходимите документи ще Ви обяснят в паспортния отдел на МВР /новата сграда на бул. В. Априлов/. За да напусне страната непълнолетно лице, двамата родители трябва да упълномощят с нотариално заверено пълномощно със специален текст ръководителя на групата, треньора или друго отговорно лице да изведе детето от страната и да поеме грижите над него по време на пътуването.

бившата жена на съпруга ми заведе дело за издръжка на дете 14г. в размер на120 лв. Нейното месечно възн е 287,лв. Ние с мъжа ми имаме също дете което е 8г. Месечната РЗ на мъжа ми е 390лв може ли ищцата да получи искатата издръжка? към момента издръжката е 60 лв. Не се ли нарушават правата на другото дете : Наталия Ковачева

Съдът ще прецени с оглед материалните възможности на двамата родители, нуждите на детето и естествено ще отчете факта, че бащата има задължение за издръжка и към друго дете. Имайте предвид, че увеличението /ако има такова/, може да не бъде точно до поискания размер, а по-ниско: например от 60 на 80 лв и т.н. При всички случаи родителят, при когото живее детето, поема и личните грижи за него, което мотивира съда да прехвърли на другия родител по-голям дял от необходимата парична сума за издръжката му.

Може ли адвокат да бъде съдружник в ООД? : Георги Лозанов

Не.

Наели сме апартамент в жилищна сграда за офис. Домоуправителя ни поиска такса за общите части 6-пъти по-висока отколкото на живеещите с довод, че сме фирма. Има ли право на това?  : Таня Селенска

Ако става въпрос за общи разходи за стълбищен ток, асансьор и т.н., има резон, тъй като поради естеството на дейността си Вие сте по-активни потребители. Интересен е обаче въпросът как е определено това 6- кратно завишаване? Налице ли е решение на общото събрание на собствениците?

ЗДРАВЕЙТЕ!МАЙКА МИ ИМА ИМОТ ПРИДОБИТ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ ОТ ДЯДО МИ.ИМА ЛИ НАЧИН И КАКЪВ Е ТОЙ МАЙКА МИ ДА ПРЕХВЪРЛИ ЦЕЛИЯТ ИМОТ НА МОЕ ИМЕ БЕЗ ЗНАНИЕТО НА ВТОРИЯТ И СЪПРУГ?АКО ИМА ТАКЪВ НАЧИН ТО ТОЙ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСПОРВА.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!!
: ИВАНКА ТОДОРОВА

Разбира се, че има. Майка Ви е едноличен собсвеник на имота, тъй като го е придобила чрез дарение. Дали е била в брак по това време и с кого е без значение. Съветвам Ви да го придобиете чрез покупко-продажба, която сделка е възмездна и не може да се разваля от останалите наследници по закон след смъртта на прехвърлителя. Имайте предвид обаче, че ако сте омъжена, имотът ще стане обща съпружеска собственост на Вас и съпруга Ви.

Какво означава биологична майкаБ : Иванка Петрова

Жената, която е износила и родила детето.

Aз съм майка на три деца. Имам един син от 1-я ми брак и син и дъщеря от 2-я(настоящен)брак. Децата ми брат и сестра ли са на сина ми от 1-я брак или полу-брат и полу-сестра, по закон?  : Иванка Петкова, Благодаря Ви

Полу-брат и полу-сестра с един общ родител.

колко време след раждането на детето може да се направи тест за бащинство и къде? : мартина илиева

Предполагам имате предвид ДНК- тест. Извършва се във ВМИ – София, както и в Института на МВР, пак там. В зависимост от сложността цената може да е малко под или над 1000 лв, чувала съм от колеги цени от около 700 за по-елементарните и съответно с по-малка сигурност. По принцип за да се прави каквато и да било кръвна експертиза на дете, то трябва да е поне на 6 месеца, за да се “изчисти” кръвта му след раждането.

Съсобственик съм на имот, който със съдебно решение от 1994 г. не е реално делим. Аз притежавам 1/4, а другият съсобственик 3/4 от имота. Притежаващият по-голямата част ми предлага цена, която е крайно неудовлетворителна. Каква би била съдбата на имота, ако не достигнем до споразумение относно цената на моята 1/4? : Радка Икономова

Моят съвет е да се споразумеете извънсъдебно. В противен случай имотът ще бъде изнесен на публична продан, разходите по която ще заплатите Вие- страните. Да не говорим за съдебните такси, които са В РАЗМЕР НА 4% върху дела на всеки от съделителите и то по пазарна оценка. В хода на проданта съдия-изпълнителят ще назначи втора пазарна оценка, която също следва да заплатите. Изнасянето на публична продан е совего рода търг, при който цената започва от 80% от оценаката и освен собствениците може да наддава и всеки друг. Накрая ¼ от получената при търга цена ще Ви се внесе по сметка- след като се приспаднат всички направени разноски за вещи лица, такси, данъци, адвокатски хонорари и т.н.

Съпругът ми, ми изневерява, ходих при двама адвокати и те ми казаха, че това не е основание за да искам развод. Вярно ли е това и ако не, как трябва да постъпя? : Радослава Колева

Сигурно са били мъже…Това в рамките на хумора,макар че едва ли Ви е до смях. В наче време само който не е поискал развод, не го е получил. Всичко, което води до дълбоко и непоправимо разстройство на брака, е причина за разтрогването му. Вие имате интерес да докажете изневярата, за да получите развод по изключителна вина на съпруга Ви. Това е въпрос на професионална адвокатска работа в съда.

Здравейте,имам син на 5 месеца. Съпругата ми иска да започне работа.Може ли да се прехвърли майчинството на майка й, която е пенсионерка?Ако е възможно това прехвърляне, кой ще получава майчинството и в какъв размер? Ако го получава майка й нейната пенсия ще бъде ли редуцирана.Благодаря предварително за отговора / Николай Апостолов / (niki_apostolov@gbg.bg)

Не може да се прехвърли на пенсионер, само на лице, работещо по трудово правоотношение /на трудов договор/. Това могат да са също някой от Вашите родители.

ако работя във фирма с трудов договор мога ли да работя в друга с подобен предмет на дейност на граждански или друг договор ?  : пепа николова

Стига работодателят по първия договор да не Ви е забранил подобно нещо в договора или да не сте подписвали декларация с подобно съдържание, няма пречка това да стане. Трябва да се направи разлика между “подобен” предмет на дейност и “конкурентна фирма”, в която ще използвате информацията и данните, станали Ви известни по повод работата Ви за първия работодател.

Здравейте, искам да разбера вярно ли е, че не може да има развод по взаимно съгласие ако брака е траел по малко от 3год. Колко време ще отнеме ако развода е по взаимно съгласие в най-лошия случай и колко ако не е. Нямаме никаква собственост, която трябва да се дели. Благодаря за отговора : Соня Филипова

Действително съществува подобна забрана, но това не означава, че се налага да чакате 3 години. Налице е възможността разводът да мине безболезнено и при условията на чл. 99, ал.3 от СК, в рамките на 3-4 месеца от подаване на исковата молба до влизане в сила на решението, още повече щом и двете страни желаят разтрогване на брака.

Здравеите.В училище организираме импровизация на съдебен процес.Задачата е да се пресъздаде вазмойно наи-реалистично някакъв случей в които има обвиняем и обвинител.Госпожата предостави задачата изцяло на учениците за това се обърнах към вас с молбата да ни предоставите някакъв съдебен процес, подходящ за случея.Благодаря ви предварително. :) : Сашка Колева

Мила г-це, няма да ми стигне мястото да обясня правилата на съдебния процес в настоящата рубрика. Тази зима една от елитните пловдивски гимназии разигра по този начин “Антигона” в зала в районен съд. Техният класен ръководител ме покани предварително да обясня накратко процедурата пред учениците. Готова съм да направя същото и за Вас, ако изявите желание и ми се обадите.

Притежавам апартамент от преди брака. Омъжена съм от 6 години. Имам дъщеря от предишния си брак. Съпругът ми има ли някъкви вещни права към въпросния апартамент в момента? Кой наследява жилището в случай на смърт? Кой е по-добрия вариант за прехвърляне на жилището на името на дъщеря ми сега: дарение с право на ползване или продажба? Кой вариант  : Ваня Георгиева

Настоящият Ви съпруг няма права върху жилището при развод и в случай на смърт ще наследи заедно с дъщеря Ви по ½ идеална част от него. Не сте упоменала дали дъщерята е пълнолетна, дали е омъжена или не, а това е важно. Дарението може да се разваля, макар и по съдебен ред, от наследниците със запазен дял след смъртта на наследодателя. Разноските по дарението са значително по-малки. Продажбата е по-сигурният вариант, но проблемен, ако детето е непълнолетно /или е пълнолетно и в граждански брак/. За уточняване на подробностите можете да ми се обадите на имейла или по телефона.

Нотариален акт издаден по давност и наследство може ли да бъде оборен?Издаден е преди 6 шест години и досега никои не е предявявал претенции.Миналата година е продаден.Има ли срок за обжалване и какьв е той?  : Ана Пенева

Констативните нотариални актове могат да се оборват в съда, като за това няма срокове. Във Вашия случай обаче имотът е придобит от трето- добросъвестно лице на възмездно правно основание. Правата на третото лице не могат да се засягат, остава въпроса за отношенията Ви с продавача, ако Вие претендирате да сте реалният собственик. За по-подробен коментар и практически съвет са ми необходими още информация и документи.

Предстои ни получаване на акт 16 на новостроящ се апартамент в малка кооперация.В договора ни с предприемача не е споменат цвета на фасадата на сградата.Всички собственици 7 на брой, бяхме много щастливи, до деня в който видяхме цветовете на кооперацията-електрик, кафяво , вежево и бяло съчетани по абсурден начин. : Невена Иванова

Колкото и да ми е мъчно, пропускът да уговорите цвета /и други детайли на изпълнението/ с предприемача, е Ваша грешка.

какво е необходимо за иэдаване на нотариален акт на мое име?апартамента е наследство  за което имам саморъчно нотариално эаверено завещание .В общината апартамента  е на мое име. : гергана карастоянова

Завещанието, удостоверение за наследници или акт за смърт на наследодателя и данъчна оценка. Останалите документи по сделката се подготвят от адвоката.

Имат ли право КАТ да съставят акт за пресрочване срока за регистрация на МПС при покупка? Христо Димитров

Да, както и за всяко друго нарушение на вменено по законов път

Бременна съм във 2ри месец. Сега се връщам от Испания, здравно осигурена съм до момента, но не съм работила тук от 10 месеца. Какво да направя за да получавам в последствие майчински. Възможно ли е и ако от 7я месец съм студентка/редовно, задочно/: Петя Гичева

Моят съвет е да си внесете и социални осигуровки за предхождащите излизането Ви в найчинство
6 месеца- например от 2ри до 8ми.

Завършил съм средно сержантско военно у-ще което ми се признава за военна служба Предстои ми пенсиониране но в предприятието където работя в момента ми казаха че не ми се признават 2 точки от военното училище тъй като тогава съм нямал навършени 18 години Възможно ли е това?? : Красимир Цветков

По принцип не, защото според КТ минималната възраст за приемане на работа у нас е 16 години и на такива лица също се признава трудов стаж.

Може ли работодателя да откаже ползването на платен годишен отпуск, колко пъти  и докога? : Станислав Николаев Шилев

Платеният годишен отпуск е най-малко 20 календарни дни през годината и се ползва с писмено разрешение на работодателя наведнъж или на няколко пъти. Поне половината от него задължително се ползва в рамките на календарната година, за която се отнася. Ползването на другата половина се отлага в изрично изброени в КТ чл. 176 случаи. Ако такива не са налице целият дължим отпуск следва да се изразходи до края на годината. Дори в случаите на отлагане, отложената част задължително се ползва в първите 6 месеца от следващата година /за която пак се полага минимум 20 дни платен отпуск/.

г-жо Табанлиева, преди време ви зададох въпрос, на който така и не ми отговорихте, а в састото време виждам, че отговаряте на въпроси, които изобщо не би трябвало да се отговаря /парадонтоза и носене на фес например/. Какав е критерия по който избирате на кой въпрос да отговорите и на кой не? Благодаря. : Златка Енрайт

Уважаема Г-жо, единственият критерий при безвъзмезден труд в извънработно време и над 200 запитвания на месец е собствената ми преценка. Част от задаващите въпроси- граждани в неравностойно положение, самотни родители, жертви на домашно насилие - приемам безплатно в кантората си. Отговарям и на имейли; изпращала съм молба за издръжка по имейл на 17-годишно момиче на другия край на страната. Колкото до феса… виждам, че внимателно следите консултацията и сте оценили чувството ми за хумор /а казват,че адвокатите нямали такова/.

Бих желал да науча колко трае процедурата по промяна на фамилно име и какви са негативите от такажа промяна. : Димитър Георгиев

Трябва да е налице сериозна причина за обосноваването на подобен иск. Стъпката се предприема масово у нас от граждани с черни печати и забрани в международния паспорт с цел издаване на нов след това- което кара съда да се отнася сериозно и пестеливо към подобни искания. Самото дело е в 2 заседания, най-често решението излиза в рамките на 2-3 месеца и влиза в сила в 14-дневен срок. Налага се след това да смените всички свои документи за самоличност или да пътувате с декларации за идентичност на имената. Ако участвате във фирми, или сте собственик на ЕТ, също възникват затруднения, както и във всякакви договори, сметки, осигуровки и т.н. на Ваше име.

Подложена съм на данъчен тормоз 2 проверки за седмица + данъчна ревизия.Имам ли някакви права срещу тях? : Галина Цвятккова

Да, можете да се оплачете на началника на данъчната слъжба, по-нататък: да подадете тъжба в прокуратурата, да съдите ТДД за причинени имуществени и неимуществени вреди по закона за отговорността на държавата за вреди  причинени на граждани  от нейни служители.

Copyright © 2004 Nextel Co