26.12.2004 


Моля,отговорете ми спешно! Имам призовка за дело, на което трябва да се явя като вещо лице, но в момента съм в болнични за гледане на болно дете. Мога ли да се явя на делото, за да не се проваля то, ако датата на делото съвпада с дните, в които съм в болнични за гледане на малко дете? : Бела Симеонова

Да- след като в болничния е указано,че е за гледане на дете, е ясно,че Вие самата сте в състояние да оставите детето за час на друг и да се явите на делото, след като Вие самата сте здрава.

г-жо Табанлиева, искам да регистрирам ООД с мой приятел. Колко най-евтино ще ми излезе всичко! : Йордан Симеонов

До илизане на решението за регистрация на фирмата имате 250 лв. разходи за държавни такси, около 15-до 30 лв. такса за разкриване на набирателна банкова сметка и адвокатски хонорар /минимумът по тарифата е 100, нормално около 150 лв./.След съдебната регистрация има допълнителни разходи по БУЛСТАТ регистрация и закупуване на касов апарат.

Дядо ми ми дари негов имот и аз му плащам по банка ежемесечна издръжка, която обаче не е вписана в договор. Очаквам леля ми да оспори, като го освидетелства за ст.деменция. Как мога да се защитя. Благодаря Ви. : Илиева

Прехвърлете имота чрез покупко-продажба на трето лице.Оспорването може да стане само след смъртта на дядото, при условие,че дарението накърнява запазената част от наследството на лелята.Освидетелстването на едно лице е различна процедура и се извършва приживе с цел то да се обяви от съда за недееспособно.За повече подробности ми се обадете в кантората- трябва да видя някакви документи, за да преценя има ли основание роднината Ви да иска подобно разваляне /накърнява ли се дела от евентуалното и наследство/.

Как се изчислява болничния за бременност и майчинство. При съмнения за правилната сума към кого мога да се обърна. Благодаря предварително. : Вяра Петрова

И по двата въпроса- към счетоводител/експерт на НОИ.

Женен съм от близо 3 месеца, но желая да разтрогна брака си.Съпругата ми,която в момента  живее в чужбина обаче не иска развод! Какво да правя?Посъветвайте ме!Благодаря Ви : А.Неделчев

Има начин да бъде постигнато желаното от Вас.Разводът се завежда по вина на единия съпруг.Отсъстващият се призовава чрез Държавен вестник.Ще получите развод.Ако имате нужда от подробности по темата, обадете се- материята не предполага публично разискване.

Кои държави позволяват български граждани да имат двойно гражданство (да запазят българското си гражданство и да станат граждани на другата държава)? : Ц.Коларова

Трябва да се направи справка в консулските служби на самите държави или в Интернет. Като български юрист мога да Ви кажа само,че нашето законодателство го допуска.

Здравейте. Въпросът ми е малко странен, но съм любопитен за отговора от правната страна. Може ли български гражданин да се откаже от българско гражданство при положение,че няма друго?Права на какъв човек има след това? чужденец или човек няма право да бъде ничий гражданин? Благодаря много!Иван

Въпреки че в международния правен ред има лица без гражданство, това положение се счита от правото за крайно неблагоприятно и тежко за индивида.Ето защо в практиката не се допуска неоснователен отказ от гражданство, това би означавало Вие да бъдете лишен от конституционните си права, от възможността да пътувате в чужбина и т.н.

Съпругата ми се изнесе от семейния апартамент и взе едногодишната ни дъщеря със себе си. В началото след тази раздяла бяхме в що годе добри отношения и тя ми позволяваше да се виждам с детето, дори ми го даваше за по 2, 3 дни. Напоследък обаче когато се обадя и кажа , че искам да видя детето,тя не ми дава тази възможност.Какво да правя,помогнете. : Хаджиев

Обърнете се към съда с молба да се разпореди и да определи режим на свиждане.Това става с искова молба /което не означава,че трябва да се развеждате!/.

През месец \"Септември\" 2001год. баща ми получава с дарение апартамент от своята майка. През месец \"Октомври\" 2001г. той почина. Баща ми има втори брак - около 25год. има и син от брака си. Какъв дял от дарения апартамент наследяваме тримата? Условията по дарението е ,че баба ми си запазва правото да живее в апартамента до своята смърт. : Енчо П. Янков

Тримата наследници по закон на баща Ви са втората съпруга и двете му деца.Всеки получава по 1/3 идеална част от имота.Баба Ви си запазва пожизненото право на ползване, но няма дял от наследството.

Мога ли да прехвърля майчинството на майка ми при положение, че и двете работим на безсрочен трудов договор и след това веднага да прекратя трудовия си договор, като подпиша нов с друга фирма? Губим ли и двете правото на отпуск по мойчинство? : Маргарита Бойчева?

Можете да прехвърлите майчинството, изискването само е родителят да работи по трудов договор.За да прекратите своя обаче, спазете изискването за предизвестие, освен ако в самия договор не е предвиден друг начин за прекратяване.Това няма да повлияе на майчинството, но е условие за Вашата коректност пред работодателя.

Необходимо ли е да водя две отделни дела за родителски права и за издръжка по СК при положение, че нямам брак с бащата на детето и той го задържа при него и не ми дава да го виждам.Детето е припознато от бащата, : ИВАЛИНКА  НИКОЛОВА

Да-ако между родителите има спор за упражняването на родителските права е необходимо първо той да се разреши със сила на пресъдено нещо.Другият родител тогава ще има задължението да заплаща издръжка.

Дъщеря ми е на 21г-учи задочно, синът ми на 18г. - последна година в гимназия.Със съпруга живеем разделени от 4г. Мога ли да искам издръжка и в какъв размер?От кой момент? : Драгомира Иванова

Единствено за сина Ви за времето до една година назад от подаване на молбата.Искате максимална сума,
пък каквото отсъдят …

Издава ли НОИ обобщена справка за общия трудов стаж, записан в трудовата книжка  : Цанко Стефанов

Не мога да Ви отговоря-питайте тях .

Изтеглих си парите от ДСК на падеж,понеже ми трябваха.Сега те твърдят,че поради грешка са ми начислили и изплатили повече лихва и настояват ВЕДНАГА да ида да върна парите вповече.Тормозят ме,а нямам откаде веднага да им дам парите!Прави ли са?Исках да ми пратят писмо,но не знам дали да ходя да си го взема.Какво да правя,имам ли някакви права? А те? : Марияна Христова

Прави са, по принцип надвзетата сума е повод за завеждане на дело за неоснователно обогатяване. Прави са, но и не са, защото грешката е тяхна и за нея следва да отговаря човекът зад касата /още повече, че банките имат застраховки/.Поискайте им пълна разпечатка и кажете,че няма да заплатите нищо, докато не се консултирате със счетоводител и адвокат.Ако продължават да Ви тормозят по телефона или по друг начин, без да са представили убедителни доказателства за твърдението си, подайте тъжба в прокуратурата и се обърнете към ръководството на банката с официално оплакване.

какви документи са необходими пред нотариус за продажба на апартамент - семейна собственост и  договор за продажбата на същия апартамент от кмета на населеното място замества ли нотариален акт или трябва да се вади друг. : www.neven1@abv.bg

Да, замества го.Необходими са също данъчна оценка и копие от удостоверението за брак, удостоверение за тежести.

Здравейте.Имам дългогодишен брак.Всички имоти, които съпруга ми е купил през годините, са с нотариален акт на негово име.При евентуален развод какво бих получила?Мога ли да бъда лишена от собственост? : Тодорова.

Всичко, придобито по време на брака, с изключение на наследството и даренията, е обща съпружеска собственост.Без значение на чие име са документите и дали е придобито чрез делба, покупко-продажба или срещу гледане и издръжка.Няма как да бъдете лишена от дела си.При развод имате право на половината от всички движими и недвижими вещи.

моля, отговорете ми, когато се прехвърлят недвижими имоти от родител на деца как е най -евтино за тях-чрез завещание,чрез дарение или прехвърляне и какви са таксите за това. Когато има делба коя оценка на имота се взима- данъчната или вещо лице или на свободния пазар. : Пенка  Янева

При днешните цени на имотите и състоянието на хората в подобни случаи се мисли първо не кой вариант на прехвърляне е най-евтин, а при коя сделка интересите на децата Ви и Вашите ще бъдат най-добре защитени.Например дарението и завещанието могат да се развалят от някои от ощетените наследници по закон.При прехвърлянето срещу  гледане и издръжка имотът става обща съпружеска собственост на получателя и т.н. Таксите са най-ниски при дарение и най-високи при покупко-продажба.Депозирането на саморъчно завещание при нотариус за пазене пък е само 15лв.

Що се отнася за съдебната делба, при определянето на таксите, стойността на дяловете и т.н. се взема предвид оценката на вещото лице, която се изготвя по пазарните цени към момента.

аз съм на 17 г,получавам издръжка 39 лв,искам да подам молба за увеличение но нямам средства да платя на адвокат  можете ли да ми предоставите примерна такава? : Силвия Петкова- silvana_p@abv.bg

Мога да Ви помогна,ще използвам посочения от Вас имейл.

Какви документи е необходимо да предостави продавача при продажбата на недвижима собственост? Какви са проверките, които трябва да се направят от копувача за наличието на тежести на имота? :Мария Костадинова

Редовно ми задавате подобни въпроси,на които досега съвестно отговарях /справка-архива/.Не смятате ли,че ако това е професионалната Ви дейност, би трябвало да се консултирате с адвокат срещу заплащане /или да работите съвместно с такъв? Замисълът на тази консултация е безвъзмездно да помага на граждани в неравностойно положение, да дава първоначални насоки и да бъда достъпна за т.нар.”редови граждани”.

Уважаема адв. Табанлиева, възможно ли е спортен клуб да бъде младежка организация. Питането ми е провокирано от отказа на ММС да приеме разработен от мен проект за финансиране на младежки дейности под предлог, че спортните клубове не могат да бъдат кандидати по съответната програма, защото не са младежки организации?
Благодаря! : Р. Велева

Спортните клубове са достъпни за граждани от всякакви възрасти и да се определят като «младежки» /т.е. отворени само за младежи/ би било дискриминиращ признак.В този смисъл младежка организация би било всяко сдружение на млади хора, обединени от общи цели и интереси, сред които може да фигурира и спорт.Самата организация обаче следва да бъде регистрирана като «младежка», «студентска», «ученическа», «на младите естествоизпитатели» и т.н., като в Устава това изрично е посочено /напр. че членовете трябва да са на възраст до 25год./

Ще се счете ли за юридически стаж длъжността \"юридически съветник\"? : Галя Атанасова

Да, ако в длъжностната характеристика има изискване същата да се заема от правоспо собен юрист.

Държавен служител отстранен от работа за неопределен срок - може ли да работи на граждански договор до възстановяването му на работа? : Весела Василева

Да.

Имам присъдена издръжка за дете от 94 г. 750 лв., която не съм получавала и актуализирала. Имали давност издръжката и автоматична минимална актуализация? Как също да си извадя изпълнителен лист? Веселина Цветанова

Автоматична актуализация няма, Ваша е грижата – и правото!- да търсите по съдебен път увеличение на издръжката на осн.чл. 86 от СК, щом нарастналите нужди на детето налагат това.Още повече, че исковете за издръжка са освободени от д.такси, за да са достъпни за гражданите.Изпълнителен лист ще извадите с молба до съда, постановил развода и издръжката, таксата е 3 лв.

Здравейте, Собственик съм на недв. имот-земя,с незаконно построена къща. Беше ми отказано да бъде озаконена, защото малка част е застроена в/у обществена заленина(по план от 1973г.),но същата не е осъществена. Посъветваха ме да се откажа.Какво да правя? : Валентина Димитранова

Както съм посочвала и преди, не мога да дам съвет,касаещ имоти, строежи, парцели и т.н., без да видя документите.

Съседът ми е изпълниил отвори по стената която е на калкан с моят имот.Аз ще строя на калкан също.Незаконен ли е неговият отвор които ще затворя със строителството и какво ще се случи ако попадне бетон или дъски в отвора и счупят стъклата и решетките? : А.Иванова

Това е въпрос от компетенцията на архитект, общински строителен надзор, противопо жарна охрана и т.н. Не мога да знам дали “отворите” са функционално необходими, декоративни, одобрени или не, фигурират ли в строителните документи или са самоволни и т.н. Тези неща се уреждат със строителни норми.

Разведена съм от март 2003 година  като развода е по взаимно съгласие. Бившият ми съпруг плаща минималната издръжка. Мога ли да  подам иск  за увеличение на издръжката на сина  ни ,и би ли ми била присъдена такава  при условие че бившият ми съпруг пребивава нелегално в друга държава от една година  и немога да докажа че получава доходи.  : Илиева 

Можете да подадете иск и ако съдът прецени,че нуждите на детето са нарастнали, при условие,че бащата отсъства, издръжката се поема от общината в размера, в който е пресъдена.

Дъщеря ми иска да ходи на студентска бригада ,чрез някаква фирма от Кюстендил.Тъй като искат доста пари предварително - как мога да се уверя в законността и лигитимността и. : Валентин и Емилия

Като не давате пари «на ръка» и не подписвате никакви записи на заповед, «разписки» и договори с неясни приказки в тях.Поискайте им документи за съдебна и данъчна регистрация, писма от вече заминали деца и т.н. Подробно се информирайте за мястото и условията, при които изпращат децата и ако предварително «не се знае» къде ще е бригадата и какъв точно труд ще се извършва...

Повечето сериозни фирми работят от няколко сезона с едни и същи ферми, оранжерии и т.н., от които имат договори, писма и т.н.

Колко приблизително ще ми струва съдебната делба на етажна съсобственост. : С. Тодорова

Минималният адвокатски хонорар по Тарифата е 200лв, при подаване на делбата такси не се заплащат.Те се дължат при приключване на делото в размер на 4% от дела, който получавате.

Децата ми разбраха, че баща им поддържа извънбрачна връзка и ми казаха.  Той също си призна. Решихме да се изнесе от къщи. Но аз не желая да му дам развод. Какви са правата ми? : Пепа Иванова

По време на фактическата раздяла имате право да го съдите за издръжка за децата, ако са ученици или редовни студенти.При развод имате право на половината от имуществото, придобито възмездно по време на брака.

Притежавам парцел за строеж. Инвеститорът иска да му издам пълномощно да ме представлява пред всички институции за една година. Правилно ли е и какъв е риска за мен и как да постъпя? : Галя Христова

Не е правилно да предоставяте генерално пълномощно.Уточнете в него :пред какви институции, в какви случаи, всичко изрично определено.

Трудово-правните дела до колкото знам са безплатни,но трябва ли да наема адвокат за завеждане на такова дело или ми се назначава служебен такъв безплатно? : Слава Бояджиева

Действително при завеждането на трудови дела работниците/служителите/ не внасят съдебни такси. По българското законодателство “служебен защитник” ползват обвиняемите в наказателния процес в точно определени хипотези, докато “особен представител” се назначава на отсъстващи лица с неизвестен адрес.Вие нямате право на безплатно представителство, но преценката дали да си ангажирате адвокат е Ваша.Ако чувствате,че не можете да се справите със съдебните процедури сама,така че да постигнете желания резултат, по-добре наемете адвокат.При уважаване на иска Ви неговият хонорар ще бъде поет от работодателя.

Съкратена съм от м. Х.2003 г. В момента фирмата в която работех е в ликвидация. Не съм получила 3 работни заплати за 2003 г. Какво трябва да направя? : Нина Георгиева

Заведете дело срещу работодателя.За повече информация въжте горния въпрос.

Съпругът ми е получил семейното ни жилище с дарение от родителите си.Ако решим да го продадем нужно ли е съгласието на майка му ,която в момента е жива? : Ина Благоева

Не, освен ако в нотариалния акт за дарението не е упоменато,че дарителят си запазва пожизнено правото на ползване. Недвижима собственност, придобита преди брака, става ли обща собственост, на двамата съпрузи, след определен период  и какъв е той. Ако по време на брака не се предприемат надстрояване, пристрояване, замяна с друг имот с доплащане, личното имущество на съпруга не може да се трансформира в СИО.

имам отказ от наследство в съда. в данъчната служба все още ми се води наследство и данъчните не искат да ми издадат документ на база на моя отказ от съда че нямам имот. какво да направя ? : Р.Стоилкова

Данъчните са длъжни да издадат удостоверение на база съдебния акт.В случай на неправомерен отказ /изискайте да Ви го представят в писмена форма със съответните мотиви към него/ можете да обжалвате пред по-горната административна инстанция- в случая шефа на данъчната служба.Ако той потвърди отказа, имате право да заведете дело, в което по съдебен ред да обжалвате отказа.

Може ли да сключа граждански брак в България при положение че имаме сключен брак със съпруга ми в Англия?Просто искаме да направим подписване в български младоженски дом вместо легализация на документа от Англия : Веселина Георгиева

Това не е допустимо, вариантът е с легализация на свидетелството за брак, издадено във Великобритания.

Искам да проверя дали имам собственост,но нямам никакви документи.Ако отида в Районен съд отдел Вписвания само с лична карта ще получа ли необходимата информация?Благодаря Ви предварително! : Ина Благоева

Да, ще платите на касите такса за устна справка и там по Вашето име и ЕГН ще проверят какво се води на Ваше име.

виетнамски гражданин е баща по удостоверение за раждане на дете с българско гражданство. възможно ли е да бъде лишен от родителски права в съдилище в република българия и как?

Да, възможно е делото да се заведе пред български съд, тъй като ще се приложи отечествения закон на детето.Лишаването от родителски права се допуска от съда в краен случай, при тежко укоряемо поведение на родителя. Следва да се докаже, че същият или не проявява никакъв интерес към детето и не желае да упражнява правата си, или с личността и поведението си е заплаха за неговото правилно развитие и възпитание. Препоръчвам да се консултирате с адвокат, за да прецени съобразно конкретната ситуация има ли основание за завеждане на подобно дело.

Не съм омъжена. Имам дете на 6месеца припознато от бащата. Живея с родителите си с брат ми, който е разведен и неговата дъщеря. Имам ли право на някакви помощи-парични или жилищни или каквито и да било други? Имам трудов договор, получавам майчинство и детски. До сега не съм търсила издръжка. : Ирена Кръстева

Моят съвет започва от последното изречение в писмото Ви, тъй като съм убедена, че от финансова гледна точка е най-изгоден: не сте търсила издръжка.Помислете,че по този начин лишавате детето си от средства, които му се полагат и неоснователно освобождавате бащата от неговото основно задължение. Мисля,че е добре да заведете дело срещу него и да претендирате издръжка, вкл.за изтеклите 6 месеца. Можете да бъдете освободена от съдебна такса, а и адвокатите поемат почти или напълно безплатно подобни дела. Дори бащата да се укрива или да е извън страната, веднъж присъдена издръжката, тя се поема и заплаща от държавата.

За правото си на социални помощи, отопление и т.н.-не мога да преценя, има си специални комисии към Дирекцията по социално подпомагане.

Казвате във Ваш отговор:\"бъде издаден изпълнителен лист за натрупаните дотук суми /но най-много една година назад във времето/\" А защо на мен ми бяха потърсени разлики + лихвата три години назад. / Валентин Стоянов

От цитирания текст не мога да си припомня въпроса Ви, но вероятно иде реч за търсена издръжка.Пояснявам: издръжка се търси за бъдеще време и за минало най-много година преди ПОДАВАНЕ НА ИСКОВАТА МОЛБА В СЪДА.Колко ще мине от подаването до постановяване на решението и впоследствие до издаването на изпълнителен лист, че до и до събиране на сумите- аз не зная.

Предписано ми е лечение и в НЗОК отказват да ми приемат документите, тъй като “нямали отпуснати бройки”. Има ли някакъв начин да си потърся правата? Искам да подам жалба. Има ли нужда да е оформена от специалист? И колко би струвало такава услуга?

Подайте жалбата в свободен текст, като опишете обстоятелствата, диагнозата и конкретно кой Ви е отказал.Можете да приложите и копия от документите, който имат връзка с оплакването.От информацията, изнасяна по медиите,и лични наблюдения предполагам,че в Здравно м-во и НЗОК вече са постъпили множество подобни оплаквания…Успех!

Ползувам отпуск за отглеждане на дете (внучка)  до 2 г. възраст от 1.02.2004 с право до 14.11.2004. 1. Ще се вземе ли предвид този период при изчисляване коефициента за пенсия. 2. Мога ли да ползувам неплатен отпуск за отглеждане на внучката до 3 г. възраст. Ще се счита ли за стаж без да влиза в пресмятане на коефициента за пенсия : Златка Минчева

Коефициентите и размерите на пенсии /трудов стаж/ не са в кръга на моята компетентност.Те се изчисляват от специалистите в Пенсионното /а в съда- от вещи лица експерти/.Със съгласието на майката можете да ползвате неплатен отпуск по чл.165 КТ до навършване на 3г. от детето.

ус избира 4 нови члена на ТПК ,на първото  ОС  имат ли право на гласуване новите членове преди потвърденият избор от ОС ако точката за утвъждаване на новите членкооператори е последна в дневният ред на ОС. : Любен Флорев

Трябва внимателно да прочетете устава, а по-точно кой избира новите член-кооператори УС или ОС??В общия случай това е общото събрание, за свикването на което УС е взел решение.След като в дневния ред “утвърждаването” е последна точка, следва, че изборът става валиден след разглеждането на тази точка и гласуването и.От този момент възникват и членските права и задължения, в т.ч.правото на глас в ОС.

Веднъж вече зададох въпроса си, но не получих отговор-Мога ли да запиша бащиното име на детето си без наставката-ова?Надявам се този път да ми отговорите!: С.Алекс

Уважаема Г-жо, в два последователни месеца /август и септември/ неколкократно разяснявах процедурата
с именуването, но дали съм отговоряла точно на Вас- не смея да твърдя.Има стотици въпроси.

Да,можете да запишете като презиме на детето си личното име на бащата /напр. Росица Петър Димитрова /.

Здравейте, интересува ме какво е юридическото отношение към живеенето на съпружески начала, може ли да се тълкува като брак в някои случаи? : Лина Г.

Не, тъй като в настоящия си вид Семейният кодекс не съдържа нито термина “съвместно съжителство”, нито разпоредби, приравняващи го с брака.

Здравейте, много Ви моля за спешен отговор. Съседка самоволно, без съгласието на останалите живеещи в блока е разпокрила част от покрива. В момента имаме четири мокри стени, от които при дъжд сруи огромно количество вода. Вече 5 дни семейството ни е без ток. Детенцето ни (3г) е с установен бронхит в този период.Животоопасно е поради течащия ток в с : Веска Владимирова

Можете да свикате общо събрание на съсобствениците в блока, за да вземете решение за незабавен ремонт.Можете да извикате контролните органи на ХЕИ,Електроразпред-е и дори Пожарната, за да констатират с протоколи положението и да предупредят нарушителя. Можете да пуснете жалба в Районна прокуратура /Вие лично или целия блок/ с искането да бъде принудена съседката да възстанови старото положение. Най-сетне имате право и на съдебен иск за имуществени и неимуществени вреди /заболяване на детето, повреждане на стени и обзавеждане/.

Без мое знание и позволение ми е направена \"компрометираща\" фотография и публикувана в национална медия? Как да процедирам? : Красимира Попова

Вече е публикувана, отпада интересът да се иска забрана за разпространението и чрез прокуратурата. Съдете медията- за претърпените унижение и стрес, за накърняване на доброто Ви име и т.н. Съдете автора- за нарушаване на правото Ви на личен живот и неприкосновеност.

Здравейте в момента съм в развод със съпруга си, той е с заплата 1500лв. Какъв е  максималният размер на издръжката за детето си, която мога да получа. Моята заплата е 240 лв. : Венкова

Както подробно разясних в предходните си отговори, няма максимален размер.Издръжката на детето не е средно аритметично от заплатите на родителите,нито се изчислява по формули и таблици.

Каква е възрастта на детето? Какви са нуждите му? Здравословно състояние? Курсове, уроци? Има ли извънучилищни занимания? Спортува ли? Музицира ли? Пее ли в хор? Налага ли се да пътува зад граница? Или пък има нужда от ежемесечна терапия? Има ли бащата ангажимент за издръжка на други деца /възрастни и болни близки/? Освен всичко това е от значение колко от горното ще докажете /лично или чрез адвоката си/.

Размер на издръжка на дете на 13 години : Мария Аврамова

Вижте по-горе. Нормално е с исковата молба да се претендира по-голяма издръжка /100- 120 лв/, а колко ще присъди съдът е въпрос на доказване на факти и вътрешно убеждение на съдията.

До кога държавата трябва да заплаща присъдена издръжка на дете? : Силвия Мирянова

Докогато детето има право на издръжка по общия ред на СК.

В момента съм по майчинство.Мъжът ми е безработен от февруари.Ще се връщам на работа и не знам,кой може да получава майчинството?Разбрах,че мъжът ми не може.И,ако започне работа-ще може ли?Благодаря : Антония Антова

Платеният отпуск за отглеждане на дете до 2г. може да получава съпругът Ви или някой от неговите или Вашите родители, ако работят на ТРУДОВ ДОГОВОР.

Наследник съм на 1/2 идеална част от къща без реална делба чрез дарение.Родителите ми са живи и здрави.Могат ли да развалят дарението и ако могат как? Елисавета  Нешова Николова

Дарение се разваля по съдебен ред в изрично изброените в закона случаи, а именно: когато надареният се е опитал да убие /или е убил/ дарителя или негов близък; когато е набедил дарителя /или негов съпруг,дете/ в извършване на тежко престъпление и на последно място, когато отказва на дарителя издръжката, от която същият се нуждае, стига надареният да е в състояние да му я даде.Всяко от горните обстоятелства следва да се докаже преди съдът да допусне разваляне на дарението.

Какво е необходимо за регистрация на ООД и има ли някакво изискване относно името на фирмата : Димитър Атанасов

Необходимо е да се подготвят документите за регистрация: устав, заявление, декларации от съдружниците и т.н.С копие от устава се разкрива набирателна сметка в банка, където се внася целият минимално изискуем размер на капитала или поне 70 % от него /съотв.5000 или 3500 лв/.Разбира се, няма пречка първоначалният капитал да надвишава 5000 лв.Преди внасяне на документите се извършва справка за уникалност на името в “Информационно обслужване”.Не е допустимо в регистъра на един и същ окръжен съд да има 2 фирми с еднакви имена, напр. “Детелина” ООД и “Детелина” ЕООД или АД. Името може да съдържа отделни букви, имена или цифри: “Детелина КМ” ООД, “Детелина 2004” ООД; както и транскрибирани на български чужди думи:  “Хепи фейс” ООД.

На 10.07.2004,на път за плажа ми бе съставен акт за нарушение\"..не представи документ за самоличност(лична карта).\"Мога ли да обжалвам Нак.постановление за непоискани други валидни документи? : Юри Момчев

Не.

Съпруга ми ще заминава на работа в Германия. Аз съм бременна и искам да отида с него. Мога ли да отида с него ако обява,че съм бременна и какви са нормативните закони по повод евентуално раждане в Германия : Здравка Иванова

Не съм специалист по немско право,но няколко мои познати се омъжиха за българи на работа в Германия и родиха там,без това да доведе до някакви санкции :) Детето, родено в Германия, придобива автоматично българско гражданство, така че няма да имате проблеми с влизането в страната. В най-кратки срокове след раждането снимайте детето, за да можете да му извадите международен паспорт /по-лесно става, ако близките Ви подадат документите от България/.

Здравейте! Бих искала да попитам колко струва прехвърляне собствеността на МПС, заедно със всичси еко и т.н. такси. Благодаря!  : Ирена Николова

Зависи от продажната цена, която сте упоменали в договора /прави се нотариална заверка на подписите/,а също от оценката, която ще получите в ДЗИ- следователно варира според година на производство и кубатура, дали е дизел или бензин и т.н.

Уважаема адвокат Табанлиева, бих искал да разбера дали след прекратяване на трудово правоотношение по чл.328, т.10 и неполучено обезщетение по чл.222, ал.3 и чл.224, ал1 от КТ трябва да се отнеса към Инспекцията по труда или да си търся дължимото по съдебен ред. Длъжна ли е Инспекцията по труда да се занимава с подобен случай? : Н.Великов

Моят съвет е да не губите време, а да потърсите сумата по съдебен ред.

Тъй като живеем с приятелят ми на семейни начела  /без брак/ как се разделя имуществото , което сме придобили през връзката ни при евентуална раздяла? : Добрева

Семейният кодекс не урежда отношенията при партньорствата без брак и в този смисъл при придобиване на имущество не възниква СИО.Вещите – движими и недвижими- се придобиват от Вас в режим на обикновена съсобственост /ако на договорите и фактурите фигурират имената и на двамата/. В противен случай вещта е на онзи, чието име е на акта /договора, до доказване на обратното по съдебен ред.Тъй като все пак сте семейство с общ бюджет и фактически всеки от двамата има принос в него /независимо дали печели или се грижи за домакинството/,моят съвет е, когато купувате вещи на по-значителна стойност, нека в договора фигурират и двете имена.

Моля, напишете повече относно принудителен неплатен отпуск. : Кики

Със съгласие на работодателя по време на такъв отпуск може да се работи на граждански или на втори трудов договор, като времето се признава за трудов стаж.Продължителността на раб.ден по този втори договор може да е както пълна,така и непълна.Работодателят единствен разрешава ползването на такъв отпуск, дори работникът да не е използвал все още платения си годишен отпуск.За ползването на неплатен отпуск не се изисква някакъв минимум трудов стаж. До 30 дни неплатен отпуск годишно се признават за трудов стаж и за тях може да се ползва платен годишен отпуск впоследствие. Работодателят може да разреши ползването на неплатен отпуск над тези граници в зависимост от нуждите на предприятието.

Здравейте!В съседната къща( с която сме на калкан) изграждат в приземния етаж механа.Притесняваме се от бъдещи проблеми свързани с нощната тишина и проблеми с нетрезви клиенти. Как мога да предотвратя това? : Вълчо Боянов

Да предотвратите предполагаеми, но невъзникнали проблеми??Още повече, че в Конституцията и ред други закони се прокламира неприкосновеността на частната собственост?В случай, че след пускането си в експлоатация заведението действително замърсява шумово квартала, имате право да се обърнете към местните полицейски органи и тези на прокуратурата.

Здравейте!  Полага ли се по-голяма отпуска по бременност, когато майката работи в производството (работа с машини - повишен шум и вибрации на работното мяста, вдигане на тежки предмети)? : Миглена Стефанова

Не, но жената следва да бъде трудоустроена.По предписание на здравните органи /в случая-на личния лекар или ЛКК/,бременна жена, работеща при опасни и вредни условия, следва да бъде преместена.Работодателят е задължен да се съобрази с лекарската препоръка и да устрои такава жена на друга работа в предприятието или на същата при облекчени условия.Препоръката на здравните органи е задължителна и за бременната: тя може да откаже да изпълнява досегашната си работа до преместването на по-подходяща, като получава обезщетение за времето, докато не е работила.Същото важи и за майките-кърмачки.

Притежавам 1/6 откъщта с двор.Другият наследник е сестрами.Тя иска да продаде къщтата без мое съгласие.Аз не искам да продавам моя дял.Възможно ли е да продаде без мен?Какво трябва да направя?  : Пенка Станева

Сестра Ви не може да продаде целия имот без Ваше съгласие.Но тя има право да продаде своя дял като идеални части от имота.За да е законна такава продажба, сестра Ви трябва да предложи първо на Вас да изкупите дела и при цена и условия, каквито е предложил другия купувач.Ако Вие откажете да изкупите, подписвате нотариално заверена декларация за отказ и продажбата става.Вие запазвате правата си, като имотът става общ за Вас и новия собственик.

Ако при данъчна ревизия на ЕТ се наложи някаква голяма глоба, а няма възможност тя да се плати, може ли да бъде иззето недвижимо имущество на ЕТ и как може да се предпазим от това? Единственият начин, който знам, е регистрация на ООД. : Лилия Емилова

За задълженията си като ЕТ лицето отговаря с цялото си лично имущество, дори и чрез изнасяне на публична продан на вещи и имоти, притежавани в режим на СИО /като половината на другия съпруг се запазва/.

Регистрацията на ООД дава възможност да се намали отговорността до размера на минимално изискуемия капитал.За целта трябва да намерите 5000лв, които да внесете в банката, отделно около 500лв са минималните разноски при регистрация.Не е ли по-просто да разсрочите изплащането на глобата, като внесете 30% при съдия-изпълнителя и подадете молба за разсрочване по чл.348 от ГПК?

Дължа издръжка за мое дете,родено без да имам подписан гр.брак-имам наложен запор върху тр.възнаграждение, но изплащам заем към Банка и нетната ми сума не е достатъчна.Какви са правата ми?Как да постъпя? : Дончев

Задълженията за издръжка се ползват с привилегии и се удовлетворяват предпочтително ОТ ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА ДЛЪЖНИКА.Не мога да дам ефективен съвет без да съм видяла документите за банковия кредит: размер, условия, обезпечение и т.н.

Завършила съм висше неикономическо образование.Работа ми изисква висше икономическо.От къде да получа почтена информация къде е най-добре за мен да уча-с малко дете съм и с не високи доходи. : М.Попова

От Интернет: всички ВУЗ-ове имат уебстраници.Преценете къде е най-изгодно за Вас да следвате /като най-близък град/ и каква специалност и форма на обучение Ви устройва.След това с помощта на която и да е търсачка издирете и посетете страниците на учебните заведения, като се запознаете с предлаганите от тях специалности и учебен план.А информация за таксите можете да получите, като изпратите имейл до съответния университет.

Здравейте! Имам желание да ползвам услугите на специалист за 6 до 12 месеца, но не желая да го назначавам на тр.дог.Как да предотвратя негов иск за приравняване на правоотношението към трудово? БлагодаряМая Борисова

Защо не го ангажирате именно като специалист, т.е. “експерт”, с когото да сключите граждански договор да Ви “консултира” в областта си?

може ли съдия изпълнител да приеме фактура издадена по банков път : Иванова

Плащанията по задължения, за които се води изпълнително производство, се внасят ПО СМЕТКА НА СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Здравейте, г-жо. Табанлиева! имам възмойно да работя на още една работа какви са условията за втори трудов договор, можели да е основен? : Г. Йорданов

Втори трудов договор при т. нар. външно съвместителство се сключва и без съгласието на работодателя по първия трудов договор, който се явява основен. Единствената пречка може да бъде клауза в първия трудов договор, която забранява полагане на труд по второ правоотношение.Въобще основен е договорът с пълна продължителност на работното време, а допълнителният следва да е съобразен с него.Двата трябва да са с неприпокриващо се работно време, заедно да не надвишават 60 часа седмично работно време и 12 часа дневно такова,като се спазва изискването на КТ за минимална седмична почивка.

Като всеки друг наемен договор, само че по този страна е държавата. Смятам, че майка ми нарушава правата и личното ми пространство. Знам, че ще си помислите, че прекалявам, но имам сериозен проблем с нея. Не знам какво да предприема. n55501204@abv.bg : Петър Атанасов

Ако сте под 18г.,майка Ви има право/и задължение/ да оказва контрол и въздействие над Вас, вкл. възпитателно такова, за да Ви формира като съвестен гражданин и полезен член на обществото.Темата е много деликатна, още повече, че не споменавате за какви права иде реч?Пишете на имейла.

украинка съм с постоянно жителство в България. Бих желала родителите ми да дойдат да живеят при мен в Бг. Ако се преместят, имат ли право да получават пенсията си от Украйна в България? : Наталия Митева

Това трябва да се провери в пенсионните служби в Украйна- но кой ще поеме разноските по преводите? По-лесен вариант е парите да се привеждат на някаква международно приложима дебитна карта.

Moга ли да работя в друга фирма или предприятие при положение че имам работеща фирма /Дима Ганева

Да, стига да не се занимава с конкурентна на Вашата дейност и да не противоречи на вътрешните правила на работодателя.Освен това следва да назначите управител на собствената си фирма, който да я представлява като юридическо лице и да движи делата и.

имам1/12 идеални части от дворно място цялото с площ1268,20 на своя част искам построя гараж мои правни задължения? : юлия ковал

На първо място Вие не притежавате “своя” реална част от парцела, а мислена идеална част от цялото.Не може да се каже къде е “Вашата” част без да се направи делба на имота между всички съсобственици – доброволна или съдебна. На второ място, докато такава делба не е сторена, Вие можете да предприемате действия по разпореждане с парцела /в случая застрояване/ само със съгласието на мнозинството, тъй като Вие самата притежавате минимален дял.

С бащата на бъдещото ми дете нямаме сключен граждански брак. Какви постъпки трябва да се направят за да се признае детето от бащата и какви са сроковете. Стоева

Процедурата е лесна и се изчерпва с подаване на декларация за припознаване по образец. Бащата може да стори това веднага след раждането на детето, в самото болнично заведение.Така детето ще бъде записано с неговото име и фамилия.Разбира се, няма пречка декларацията да бъде подадена и във всеки друг по-късен момент, само че вече в общината по местоживеене на детето.

Бременна съм. Имам стаж 4години и осем месеца но в последната година и половина съм безработна. Въпросът ми е колко време ще получавам майчинство.И ако започна някаква  работа за 3 месеца ще се променят ли с нещо правата ми? : Даниела Янчева

Тази година след като президента върна текстовете на закона в тази им част, стана ясно,че според последната гласувана редакция право на майчинство имат всички жени с трудов стаж 6 и повече месеца, независимо дали предшества раждането, или преди това са били безработни за изв.време.

Пенсионерка съм на възраст 67 години. Пенсията ми е малка и се принудих да работя, като имам трудов договор. Имам заболявания и през следващия месец ще се явя на ТЕЛК. Има ли опастност да ми бъде прекратен трудовия договор, ако получа първа или втора група инвалид. Мария Цветкова

Зависи какво работите /при каква продължителност и условия/ и съществува ли някакво изискване към здравословното състояние в длъжностната характеристика за тази работа.

Искам да си купя кола от Германия. Какви такси трябва да платя докато доиде при мене в София ? От какво зависи митото ? : Proff Vass

Естествено, ще платите да Ви я докарат, цената и в Германия, а на границата- мито и евентуално акциз. Изчисляването им става по формула според годината на производство и характеристиките на двигателя.В Интернет има страница на български,където се предлага интересен калкулатор, който ще Ви изчисли таксите.За йалост нямам www адреса, но затова са търсачките.

имам собственна фирма.какъв е редът да изкарам лиценз за туроператор : радка иотова

Описан е в Наредба за лицензиране на туоператорската и туристическа агентска дейност- ДВ бр.93 от 1.10.02г. Самата процедура, необходимите документи и образците на заявления, които се подават обхващат 10 страници, поради което не мога да Ви отговоря изчерпателно на страниците на рубриката, но мога да Ви помогна да ги подготвите, ако проявите желание за това.

Млада майка регистрирана като земеделски производител, се осигурява на 50лв., съгласно закона.Забременяла е.Откъде ще се  изплаща майчинството? На каква стйност?Не и е ясно какви права има тя. : Пенка Георгиева – майка

В инструкция 91-01-75 от 2003г. на НОИ се казва,че маиките, регистрирани като земед. стопани, ползват на общо основание болничен 135 дни за бременност и раждане, за което време получават обезщетение.След изтичането му, ако не упражнявате дейността по регистрацията си /следва да подадете молба-декларация за това в ТП на НОИ/, имате право на обезщетение по чл.53, ал.1 КЗОО, върху което дължите само здравни осигуровки 4.5%.

По-надолу в същата инструкция пише, че не следва да подавате декларация за прекъсване на дейността??! От което следва,че е най-добре да питате самите експерти на НОИ.

Здравейте, искам да питам дали като закупя автомобил без да се прехвърля на мое име, а с генерално пълномощно може да се прехвърлят данъците на мое име? Ивайло Петров

Не, защото лицето,на чието име се води, е длъжно да го декларира на свое име.Но данъците могат да пристигат на данъчен адрес, който да е Вашият, и Вие да ги плащате.

Какъв е процeнта от заплатата на болничен за бременност и раждане /135 дни/ и изчислява ли се върху заплатата за шест месеца назад : Д.Стоилова

Системата е доста сложна, като средночасовото възнаграждение за последните 6 месеца /при сумирано изчисляване на работното време/ се умножава по съответния процент. Обърнете се към счетоводителя на предприятието за по-подробни методически разяснения.

Родителите ми искат да ми направят дарение на апартамент, монолит 80 кв.м.Имам сестра,която е готова да се откаже от наследство в моя полза! Каква е процедурата по дарение на имот и какви такси трябва да се платят!  : Иван Нанев

Сестра Ви няма право да се отказва от наследство,което още не е открито.А това ще стане, когато някой от родителите Ви почине-преживелият съпруг и Вие, двете деца, ще го наследите.Обръщам Ви внимание върху това само доколкото един ден, след смъртта на някой или и на двамата родители дарението може да бъде развалено, като сестра Ви поиска да и бъде възстановена запазената по закон част от наследството.

Процедурата включва изработване на нотариален акт и някой други документи, изваждане на данъчна оценка за имота и изповядване на сделката пред нотариус в присъствие на двамата дарители и Вас самия.Ако родителите Ви са трудноподвижни или болни, могат да упълномощят адвокат с изрично пълномощно, който да Ви дари имота от тяхно име.Самото пълномощно също се подготвя предварително и може да се подпише в дома им /нотариусите правят домашни заверки/.Данъкът ще бъде 0.5% върху оценката на имота, отделно ще се плати нотариална такса и такса за вписване /зависят от размера на оценката/.Добре е да се обърнете към адвокат.
 

Copyright © 2004 Nextel Co