9.2004 


Очаквам дете. Детето е желано и от двамата родители, но нямаме сключен брак. Има ли някаква процедура при самото раждане или след това, чрез която възмонжо най-лесно да се узакони бащинството. / Стоева

Честито! Процедурата е лесна и се изчерпва с подаване на декларация за припознаване по образец. Бащата може да стори това веднага след раждането на детето, в самото болнично заведение.Така детето ще бъде записано с неговото име и фамилия.

Здравейте! Със съпруга ми живеем разделени (без развод) от 10 години. Аз останах да живея със сина ни в апартамента, закупен по време на брака ни. Сега бащата иска развод. Притеснени сме със сина ми, който скоро ще навърши 16 години, относно жилището. Има ли въобще някакъв шанс жилището да остане за нас без да се налага делба? Теодора Стефанова

Трябва да се направи разграничение между ползване и собственост на жилището. При развод, когато от брака има ненавършили пълнолетие деца,съдът задължи телно се произнася относно: издръжката, родителските права,режима на лични отношения м/у детето и другия родител и ползването на семейното жилище. При развод по взаимно съгласие (чл.100 от СК) споразумението между съпрузите задължително урежда горните отношения и подлежи на одобрение от съда. Ако Вие и сина Ви не притежавате друго жилище и съдът предостави на Вас родителските права над детето,Вие ще получите за ПОЛЗВАНЕ семейното жилище /дори съдът да постанови развод по Ваша вина/.

С прекратяването на брака Вие със съпруга Ви ставате съсобственици по отношение на имота, всеки с ½ ид. част.Най- добрият за Вас начин да се прекрати съсобствеността е чрез доброволна делба, като наплатите дела на съпруга си.Друг начин е същият да дари своята част на детето например /при наличие на добра воля от негова страна/.

Сделка продажба на имот се изповядва при нотариус според местоположението на имота или.......Какви документи освен нотариалния акт са необходими?... Мария Маркова

Да, при нотариус, в чийто район на действие попада имотът.Според вида на същия към проекта за нотар.акт се прилагат стария документ за собственост, скица, данъчна оценка, декларации за продавачите и купувачите и т.н.По желание може да се извади удостоверение за тежести от съответния районен съд,служба “Вписвания”.

за кола,внесена безмитно на името на инвалид-в случай на смърт какви са възможностите да се прехвърли на лице Х?кога и кой трябва да плати митото?целта е наследниците да се тормозят възможно най-малко,тъй като колата е платена от Х-лице.може ли наследниците да се откажат от колата в негова полза Maria

Най-лесният вариант е наследниците на починалият собственик /инвалидът/ да Ви направят пълномощно, с което да прехвърлите колата на свое име.

Аз и сестра ми наследихме по 1/2 и.ч от апартамент в София.Тя иска да ми дари неината част.Към кои да се обърна,и какви са таксите. Иордан Милев

Можете да ми се обадите, за да Ви подготвя документите и да минем сделката. Извадете си актуална данъчна оценка и удостоверение за наследници.Размерът на местният данък и нотариалните такси се определят по таблица и се заплащат върху по-високата от пазарната цена и данъчната оценка /за да назова цифри трябва да видя анъчната оценка/.При дарение между братя и сестри се използват привилегии, т.е. таксите са по- ниски.

Каква е процедурата за изваждане на акт за собственост за земеделски земи,които са получени по наследство?Каква е ориентировъчната сума за извършване на тази процедура? Лилия Богданова

За вас важи всичко,написано по горния въпрос, само че във Вашия случай процедурата е по издаването на констативен нотариален акт за собственост. Пред Нотариуса по местонахож дението на имота се представят проект за нотариален акт и писмени доказателства /скици, удост.за наследници,данъчни оценки, както и оригиналния документ за собственост на наследодателя или решението на поз.комисия/. Не мога да посоча сума без да зная /поне ориентировъчно/ за колко земи на каква стойност ще се изготвя актът.

За справка- Тарифата за нотариалните такси към Закона за Нотариусите и нотариалната дейност, Закон за местните данъци и такси,Тарифа 1 към Закона за държавните такси,таксите събирани от съдилищата…

Какви такси се заплащат при закупуване на новостроящ се апартамент? Иван Иванов

Местен данък, нотариална такса и такса вписване по цитираните по-горе разпоредби.

мими стефанова преди 5год.направих дарение на 1/2 част от гараж  на мъж с когото живеем на съпружески начала сега искам да се откажа от дарението каква е процедурата благодаря/   мими пловдив

Дарение се разваля в изрично изброени от закона случаи единствено по съдебен ред- когато надареният се е опитал или е убил Вас/ Ваш близък/; набедил Ви е в извършване на тежко престъпление; не Ви дава издръжката, от която се нуждаете /при тежка болест,нетрудоспособност/ и нямате други имоти, от които да се издържате. С две думи: при тежко укоряемо поведения на надареното лице.

Как и къде се ригистрира фирма? Златко Георгиев

В зависимост от вида на фирмата във Фирмено отделение на съответния Окръжен съд се подават заявление и регистрационни документи, заедно с квитанции за внесени такси за регистрацията.Когато ТЗ изисква внасянето на капитал, същият следва да бъде внесен по набирателна сметка на името на фирмата, за което да се приложи удостоверение.

Разведена съм от две години и детето е дадено на мен.Мога ли без съгласието на бащата да го взема и да живее с мен зад граница?Какво трябва да направя в случея?Благодаря Ви. Краси Стоянова

Без нотариално заверена декларация, че другият родител е съгласен детето да напусне страната /независимо за колко време/ няма да Ви пуснат през границата. Ако бащата не е съгласен,се налага да се обърнете за разрешение към съда и да водите дело- само съдебното решение може да замести волята на родител, кото не е лишен от родителски права.

От апартамента над мен тече от тръбите за мръсна вода. Искам да бъде ремонтиран за моя сметка, като дори да сменят плочките. Съседката не дава. Парите били без значение - ремонта щял да й замърси апартамента.  Димитър Димитров

Един тактически съвет- обяснете на съседката си,че Вие нямате право да влизате у тях без нейно позволение, но ХЕИ има. Ако се обърнете към тях и се установи действително теч от обратните води, същият е потенциален източник на зарази, за отстраняването на който ще плаща тя.

Здравейте! Имам апартамент по наследство.Знач че съпругата ми няма право на част от него тъй като е наследство.Женен 22 години. След развод Съпругата ми има ли някакви права в/у него? Стоян Стоянов

Жилището, получено от единия съпруг по наследство, е негова лична собственост. Все пак, ако същото жилище се продава по време на брака, и семейството живее в него, за сделката се иска съгласието и на другия съпруг /тъй като имотът е “семейно жилище” по смисъла на СК/.

При развод, ако невиновния за разтрогването на брака съпруг няма друго жилище,съдът може да му предостави личното жилище на виновния съпруг за ПОЛЗВАНЕ за определено време.

Има ли начин по който имот да бъде наследен, но без да бъде поделян с брачната си половинка?Или ако това става след сключване на граждански брак е невъзможно и съпругът наследява половината от това, което е наследила съпругата? Красимира Лозанова

Всичко, получено в наследство или чрез дарение по време на брака, е лична собственост на придобилия го съпруг.Ако такъв имот се замени с друг /без доплащане/ по време на брака, новият също е лична собственост.Ако с парите от дарен/наследствен имот се придобият движими или недвижими вещи, те са лична собственост /но произходът на парите и собствеността се установяват по съдебен ред, обикновено при делба след развод/.

За правата на другия съпруг по отношение на личните имоти вижте горния въпрос.

Бащата на детето ми ме заплашва,че ще ми го вземе,защото съм лоша майка(което не е вярно).Нямам брак с него и не живеем заедно.МОЖЕ ЛИ ДА МИ ГО ВЗЕМЕ Петксва

Ако бащата е припознал детето /т.е. фигурира в акта му за раждане/, той има право да заведе дело за упражняване на родителските права, дори да иска от съда да ограничи Вашите родителски права или да Ви лиши от тях.А дали ще успее, зависи от конкретните обстоятелства - т.е. дали ще успее да докаже пред съда, че сте “лоша майка” и в какво точно се състои Вашето опасно и укоряемо поведение като родител /ако има такова/.

Баща ми е получил в наследство имот от родителите си срещу гледане и издръжка. В договора е залегнало само неговото име. Има ли майка ми права върху този имот поради факта, че договорът е сключен след като те вече са били женени? Лора Ламбова

Баща Ви е получил имота още с подписването на договора, а не в наследство-имам предвид момента на преминаване на собствеността.А ответната престация при този тип договори се изразява в доживотно полагане на грижи и осигуряване на средства за съществуване на прехвърлителите /каквито и когато те имат нужда/. Казано по-простичко, за да изпълнява своите задължения по договора, баща Ви е ползвал суми от семейния бюджет, изразходвал е време и усилия в полагането на грижите, които са били компенсирани с повече задължения за майка Ви в семейното домакинство.Нормално е тя също да е участвала както в осигуряването на средствата,така и в непосредственото обгрижване на роднините. Ето защо майка Ви има право на половината от имота, т.е. той има режим на СИО.

Работодателят ми ме кара да уволня работник, защото е унищожавал и ритал готова продукция.Проблемът е, че единственият свидетел е само шефът.На какво основание да прекратя договора на работника? Соня Петрова

Дисциплинарно уволнение /с подписа на работодателя върху заповедта/.

Мога ли да запиша право като второ висше без приемен изпит и къде? Ани Асенова

Отговор на този въпрос няма да Ви даде юрист, а кандидат-студентският справочник.

Търсят съпруга ми за военна служба (на по 21 години сме). Аз съм бременна, Има ли възможност да отложи службата с една година (поне) ? Стела Александрова

Според чл.106, ал. 4, т.2 от ЗОВС могат да се отлагат от военна служба младежи в “тежко материално” или “тежко семейно положение”. Това се прави по предложение на органа на местна администрация и за не повече от 3 поредни години. В допълнителните разпоредби на закона е обяснено точното значение на двете фрази.Тежко материално положение: лицата не са в състояние да осигурят задоволяване на жизнените си нужди.Тежко семейно положение: кръгъл сирак или младеж, който се грижи сам за издръжката на малолетните си деца, братя, сестри, или младеж, който е единствен трудоспособен член на семейството, който се грижи за тежко болни или инвалиди-членове на семейството му.

Как мога да подам жалба и молба за данъчна проверка във връзка с неиздаване на касови бележки и спекулация с цените на употребявани учебници на борсата в НДК, вход А4?  София Иванова

Изпратете сигнал до данъчните инспектори в съответната данъчна служба /писмен, подписан от Вас/.

Как става прехвърлянето на ЕООД на друго лице и какво става с капитала? анна иванова

Цялото предприятие на търговеца може да се прехвърли с писмен договор с нотариална заверка на подписите.Капиталът не трябва да пада под минимално допустимия.

Здравейте! Искам да прехвърля собствеността на наследнически имот,на мен,който в момента е собственост на майка ми и баща ми.Интересува ме по какъв начин да направя това,така че да нямам проблеми със сестра ми за в бъдеще.Майка ми и баща ми са съгласни да го прехвърлят.Благодаря ви! Петър Лепоев

За да не може след смъртта на родителите Ви другите наследници по закон да предявят претенции за запазния си дял от наследството, прехвърлянето на собствеността следва да бъде възмездно.Вариантите са 2:покупко-продажба или прехвърляне срещу гледане и издръжка, като родителите Ви могат да си запазят пожизнено право на ползване.И в двата случая на възмездно прехвърляне, ако Вие сте женен, придобитият имот става обща съпружеска собственост.

Естествено, ако родителите Ви разполагат и с други имоти, делът на сестра Ви може да се компенсира от тях.В този случай е уместно родителите да се разпоредят или чрез завещание, или като дарят приживе на всяко от децата си полагащото се /като пак могат да си запазят ползването/.

Ако работя 20 дни на граждански договор и получа възнаграждение в размер на 300лв.,
какви осигоровки трябва да внеса? Николаева

Попитайте в регионалното поделение на НОИ.

Здравейте! Бременна съм и съм студентка 3-ти за 4-тикурс.Въпросът ми е трябва ли да запиша 4-ти курс и да прекъсна, за да получа майчинство? Имам ли право на майчинство, ако сега не запиша 4-ти курс (приположение, че до сега нямям трудов стаж), а продълажа обучението си догодина?  Милена

Запишете 4-ти курс и прекъснете следването, когато медицинските лица преценят, че се налага и Ви издадат болничен лист за това.

Родителите ми дариха или продадоха незнам имоти на брат ми които той придобива след смърта им  те са живи а какво да направя аз за да възстановя поне частично справедливото разделение на имотите. Валентин велев

От съществено значение е да разберете с каква сделка е направено прехвърлянето /продажба, дарение,срещу гледане/? “След смъртта” се придобива собственост по наследство, останалите сделки имат моментален транслативен ефект. Направете справка по имената на родителите си в службата по вписванията към Районен съд по местоживеенето им.В партидата ще е отбелязан не само вида на сделката, но и номера на акта, с който е извършена.С него ще можете да издирите копие от акта в архива на съда и тогава ще обсъждаме вариантите.

След смъртта на родители, брат ми аз наследихме апартамент. Брат ми почина и негови наследници останаха съпругата му и двата му сина. Искам да продам апартамента, но съпругата на брат ми не е съгласна. Какво да направя, за да получа пазарната стойност на моя дял? Яна Русинова

Предложете им да Ви наплатят дела, ако ли не- имате право да заведете дело за делба. В случай,че вдовицата на брат Ви живее в спорния имот и няма друго жилище, съдът ще и го присъди в дял и ще я осъди да наплати Вашата част. Подобни дела обаче отнемат много време,а и средства. В крайна сметка, ако тя не разполага със средствата да Ви наплати частта, резултатът ще бъде ипотека във Ваша полза върху имота, обременяването и на двете страни с разноски и съсипани семейни отношения.

съпругът ми е сключил предварителен договор за продажба на недвижим имот , придобит от него по време на брака чрез покупка. Аз несъм съгласна . Прави ли това договора невалиден и какво трябва да се направи за да не се сключи окончателен договор за продажба / ваня петкова

Моят съвет е да направите нотариално заверена декларация,че не сте съгласна и не сте била уведомена за продажбата и да я връчите на купувачите по предварителния договор, за да не се стига до съдебен иск за обявяване на договора за окончателен и чак тогава да се разкрие неговата недействителност /така ще си спестите разноските/.Ще трябва също така да върнете капарото, което другата страна е дала. Ако предварителният договор предвижда заплащане на неустойка, дължите и нея. Колкото до окончателен договор, сключването на такъв е невъзможно без личното присъствие на съпруга по време на сделката при нотариуса или с изрично пълномощно.

Уважаеми Г-жи/Г-да,

Във връзка с въпросите,касаещи НАСЛЕДСТВЕНИ ПРАВА и РАЗПОРЕЖДАНИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /прехвърляне срещу гледане,покупко-продажба, дарение/, бих искала да обърна внимание на факта,че конкретен и точен отговор може да се получи след възприемане на цялостната информация за имота и наследниците /съсобствениците/ с изяснена хронология на събитията. Професионалната коректност изисква подобни консултации да се провеждат чрез непосредствено възприемане на съответните документи.Ето защо моите отговори на подобни запитвания се свеждат до изясняване на законовата рамка и някои най-типични възможности,без да отчитат спецификата на всеки отделен казус.

Здравейте, след брака с мъжа ми разбрахме че сме 3 братовчеди. Мисля че съм бременна. Имам ли повод да се притеснявам. Благодаря от сърце. Ивета Нандева

Приемете моите поздравления за предстоящото чудесно събитие!От юридическа гледна точка няма причини за безспокойство.Семейният кодекс забранява брака между първи братовчеди и други роднини по съребрена линия до 4-та степен вкл,но не и между лица с по-далечно родство.

Колко години от сключването на граждански брак е необходимо да минат, за да се разведата законно по взаимно съглсие двамата съпрузи? И заплаща ли се разводтът? Трябва ли да имат наети адвокати или може съдът да ги определи? Благодаря ви! Дора Давидова

Искане за развод по взаимно съгласие не може да се предяви, ако не са изтекли 3 години от сключването на брака – чл.100, ал. 2 от СК. При подаване на исковата молба се заплаща държавна такса 10лв по сметка на Районен съд и такса за банковия превод.Законът не задължава гражданите да наемат адвокати,които да ги представлява пред съда.Упълномощаването на адвокат е въпрос на лична преценка и решение.Съдът назначава служебно такъв само в случай,че единият от съпрузите е с неизвестен адрес и не може да бъде открит/след призоваване с Държавен вестник/, но тогава не може да става дума за развод по взаимно съгласие, а се води исково производство по чл.99 от СК /по вина на единия съпруг/.

Бихте ли ми казали в какъв срок от сключването на гражданския брак той може да бъде анулиран? И към адвокат ли трябва да се обърна? Алисия  Иванова

Унищожаване на брака се допуска само в изрично изброени от СК случаи, които подробно съм коментирала в предишни отговори на аналогични запитвания /моля, вижте архива/.В зависимост от порока,на който се основава, искът следва да се предяви в различни срокове: 6м. от навършване на пълнолетие,ако единият съпруг е бил непълнолетен; при заплашване- до 1 година от сключването и то само от заплашения съпруг и т.н.С оглед на основанието,можете да се обърнете към адвокат за повече информация.

Бременна съм в 8 месец. В 3 месец от бременността работодателите ми ме изгониха от работа, но трудовият ми договор не е прекъснат, няма внесени  осигуровки в НОИ-откъде мога да взимам майчинство. Бихте ли ми разяснили новият закона за обещетението за майчинство.Благодаря.  Ина Велинова

Уважаема Г-жо,почти всеки месец отговарям на подобни въпроси и казаното там може да помогне и на Вас.Молбата ми е да прочетете написаното по аналогични запитвания в архива /включително и от рубриката непосредствено преди тази/, където подробно е изяснена процедурата по търсене на неплатените вноски от работодателя.Желая Ви спокойно и безпроблемно раждане!

майка ми изпрати пълномощно заверено пред нотариус,с което ме упълномощава да продам земята дарена и от баща и.боя се,че при осъществяването на такава,тя ще си поиска  парите,как да се застраховам? Р.Димитрова

Не става ясно дали Вие се явявате единствено “техническо лице”, което да се разпише на документите, или намерението на майка Ви е да Ви надари с получената от продажбата сума? Защо не ми се обадите, за да подготвим документите и да обсъдим вариант?

При развод възможно ли е детето ни да остане при мъжа ми, при условие, че имам добре платена работа, а той е безработен… Веселина Русева

Освен финансовите възможности на съпрузите, има и други фактори със съществено значение, които се вземат предвид от съда: възпитателските качества на родителите, възрастта и пола на детето,наличието на лица от домакинството,които биха оказвали помощ при гледането му,както и психологическата нагласа на детето /привързаност към родителя и други роднини, наличие на среда и приятелчета,с които трябва да се раздели и т.н./

За да бъдат възприети от съда,горните факти следва да бъдат надлежно доказани.Добре е да се обърнете към адвокат.

Разведена съм от 7г.Съдът ми присъди детето,което в момента е на 9 г.Омъжих се за чужденец и започнаха проблемите със дните за посещение на бившият ми съпруг.Детето нежелае да ходи с него, а той пише лъжливи жалби до полиция и до Соц.гр.Детето се травмира, понеже го призовават да отговаря в Соц. даже и при Прокурора.Как може да се прекъсне това?  Тинка  Христова

С дело за промяна на режима на упражняване на родителските права.Целта на процедурата е не да лиши бащата от тях, а да се постанови един по-удобен за страните режим, като основанието за подобно искане би следвало да бъде именно гарантиране на спокойствието и правилното психическо развитие на детето.

Иначе всичко казано по горното запитване важи и за Вас.

Преди 3г.родителите ни дариха апартамента.От дете имам проблеми с баща си.Какъв е начина да се откажа от родител като него,и ще повлияе ли това на дарението.Майка ми живее при нас в същият апартамент и преди 2 месеца се разведе с баща ми… Стефка Петрова

Няма правен механизъм, по който “да се откажете” от родител.Вие сте пълнолетна и за лишаване от родителски права не може да става дума.Проблемът е по-скоро етичен.Ако се тревожите за евентуално разваляне на дарението от негова страна в резултат на обтегнати отношения, моят съвет е да прехвърлите имота /ако е възможно и удобно/ на трето лице-например на дете,съпруг и т.н.

Имам съсед който постоянно пише жалби срещу мен. Без основание и митив. Постоянно ми правят проверки какви ли не истации. Просто ми дойде много постянно живея в стрес очаквики поредната проверка. Как да го спра? Стефан Сидеров

Обърнете се с тъжба към прокуратурата, ако жалбите действително да постоянни и неоснователни, това
е психически тормоз.

Каква е процедурата за връщане на дете от чужбина, изведено от страната без разрешението на бащата? Мария Гечева

Чрез прокуратурата.

Не сам омъжена за бащата на детето ми,което ще се роди в края на м.09.2004г.Къде мога да прочета нещо по проблема с бащиното и фамилното име на детето?Какво се случва,ако бащата не даде своето име? Соня Василева

С две думи, за да Ви спестя четенето: бащата може по всяко време да припознае детето и тогава то ще носи неговото име и фамилия като свои презиме и фамилия. Той може да направи това още в болницата при раждането на детето, като подпише декларация по образец.Ако не го стори, служебните лица ще впишат Вашето първо име като презиме на детето и то ще носи Вашата фамилия.В акта за раждане ще фигурира “баща-неизвестен”.Това не е фатално, тъй като бащата може да припознае детето и впоследствие /и след навършване на пълнолетие дори/ с нотариално заверена декларация, която се подава в общината.Това води до издаването на нов акт за раждане с коригирани имена.

Ако бащата не желае да признае детето, имате право да заведете иск за установяване на произход по съдебен ред /т.е.да докажете бащинството пред съда/.Ако искът бъде уважен, имената в акта за раждане ще бъдат променени, а бащата ще бъде осъден да заплаща издръжка.

Какво е необходимо да предприемем за сключване на брак с чужденец? Боряна Миланова

Ако искате да сключите брак в България, трябва първо да му уредите легално пребиваване, ако е необходимо и виза.След това да подадете заявление /поне месец предварително/ в службата,където сте избрали да се проведе церемонията, както и да си направите задължителните медицински изследвания /обърнете се към личния лекар,той ще Ви насочи/.

Кой е начина за да получа нотариален акт за новопостроена къща?За парцела имам,
а за къщата трябва ли? Иван Димитров

Да, тъй като с този документ занапред ще се легитимирате като собственик, с него ще можете да я ипотекирате, дарявате и т.н.Въз основа на техническата документация /разрешения за строеж, констативни протоколи, скица на парцела с нанесената къща, разрешение за пускане в експлоатация и т.н./ нотариусът Ви издава констативен нотариален акт за собственост.Ако имате нужда от помощ с документите, обърнете се към адвокат, за да ги подготви.

Баща ми почина преди 30год.Той имаше сестра,която почина преди10год.Тя живееше с дъщеря си в наследственото жилище.Аз и сестра ми нямахме нищо против,защото бяха материално затруднени.Не сме плащали данъци.Тя се оправяше с това ,защото живееше в къщата.След като тя почина,аз и сестра ми разбрахме,че къщата се води изцяло на нея.Възможно ли е това? Мери Ананиева

Тъй като не сте упоменали някой от починалите Ви сродници да е оставил завещание в тази насока, приемам,че разпореждания с имота не са правени /дарения, продажба на дялове/ и действат разпоредбите за наследяване по закон. Според същите баща Ви и неговата сестра са наследили имота при равни квоти.Наследниците на баща Ви/съпруга,деца/ имат право на неговия дял от имота, а наследниците на лелята- на нейния. Това,че не сте плащали данъци не влияе върху факта на собствеността-нещо повече: Вие сте имали право на обезщетение от страна заради невъзможността да ползвате имота,който другият съсобственик е ползвал.Поради лични съображения такова не е искано и изплащано.От друга страна имотът “се води” на името на леля Ви,защото най-вероятно го е декларирала в данъчната служба.Възможно е да се е снабдила с констативен нотариален акт за собственост на свое име-това може да се провери в Служба “Вписвания” към съответния Районен съд.За по-конкретна информация трябва да се запозная с документите за собственост,както и да се изяснят някой от по-горе изброените спорни моменти.

Общ Панчарево ми отказва издаване на скица на наследено вилно място за което имам договор с право на нотариален акт и от 1986 г плащаме данък зимя и сграда  След получаването на договора е построена панелна барака иместото е превърнато на овощна градина от баща ми Имам  документ за плащане за покупка на държавна земя… Христинка Винешка

На какво основание Ви е отказана скицата?С каква цел сте поискали такава?

При вписване на бащиното ни име в акта за раждане е допусната грешка - Михаилов е написано с й, което е неправилно и по отношение чл.13 и 14 от ЗГР. Нужно ли е /и защо/ да се подава искова молба до съда за корекция на допуснатата грешка или е възможно с молба както при чл. 19, 19а . Иван и Емил Шиндови

Грешката е налице,но ако с това презиме са издадени и документите Ви за самоличност /карти,межд.паспорти,дипломи/, отстраняването и в акта за раждане би довело до досадни практически затруднения /и ненужни разноски/.Т.е. ако настоящото положение не Ви създава административни проблеми, оставете нещата така.Промяната на имената /дори и на една буква/ на българските граждани се извършва от съда в хода на едно охранително по своя характер производство на основание и при условията на цитираната от Вас разпоредба на чл.19 от ЗГР /където молба до съда е синоним на искова молба/.

какъв е юредическият смисъл на пълномощно с текс\"да купува имот от мое име и за моя сметка,както и да се договаря с лица които сам той представлява\"Въможно ли е впоследстие упълномощения сам да продаде имота.. донка стамболова

В съвременната практика нотариусите изискват изрично пълномощно,когато едно лице купува или продава чужд имот от името на собственика, в което се описва имота, цената и сроковете за сделката.”Да купува….и да се договаря с лица, които сам представлява” означава,че упълномощения може да купи имота и от друго лице, на което е пълномощник.

със съпруга ми получихме отстъпено право на строеж върху общинска земя след картотекиране. Преди започване на строежа съпруга ми почина. С него имахме сключен брак, като от първи брак той има пълнолетни деца. Имат ли право те като наследници върху отстъпеното право на строеж, при положение, че не живеят с нас / силвия илиева

Да, правото на строеж /като всички вещни права/ може да се прехвърля, в т.ч.да се наследява.

имам 4/6ид.4.от имот,предписан ми от майка ми.брат ми е по4инал и неговите деца предявиха претенции преди време.но решиха да из4акат. има ли зна4ение дали майка ми ще е жива при подялбата?затова ли из4акват те? Иван Пен4ев

Не сте написали по какъв начин е прехвърлен имота и дали майка Ви си е запазила правото на пожизнено ползване върху него.Не ми е известно и дали става дума за съдебна или доброволна делба,може ли да се раздели имотът на 2 дяла, или е неподеляем.Има значение кой е собственикът на останалите 2/6-наследниците на брат Ви или майка Ви?

работих в чужд. компания с представ. във Варна.Като подписах тр. договор трябваше да подпиша и документ с които се отказвах от правото си да работя в същата сфера ,в която работи тази компания ,ако напусна или бъда уволнена за срок от три години.Има ли това юридическа стойност . Магдалена Недялкова

Да, тъй като Вие сте се съгласили с това изискване на работодателя и сте сложили подписа си под него.При нарушаването му бившият /вече/ работодател може да търси от Вас имуществена и друга отговорност, вкл. по съдебен ред.

Uvajaemi advokati, ot 1 godina rabotq v USA.Uspqh da si kupq prenosim komputar, no kakto razbrah procedurata po vnasqneto mu v Bg e slojna.Poznati mi kazaha , che ima vazmojnost da pratq PC-to kato expresen kolet ili kato podarak na rodnini v Bg.kato po tozi nachin go osvobojdavam ot mitnicheski taksi.Vqrno li e tova?Blagodarq vi Tsanko Kotsev

Моят съвет /без да навлизам в подробности/ също е да го изпратите по пощата.

съпругът ми подаде документи за Бизнес виза през м.февруари 2004 г, а днес 23 август се яви на интервю в посолството като кандидатстваше и за шофьорска виза от голяма транспортна фирма която има релации за Англия,но получи отказ с мотива че ще остане във Великобритания и няма да се прибере в страната.Помогнете ни ако е възможно да получи. Митка Иванова

Отказът може да се обжалва,но процедурата е много дълга и не съм убедена,че ще даде резултати.Можех да помогна, ако се бяхте свързали с мен преди интервюто.

Здравейте! След смърта на баща ми, заедно с втората му съпруга и сестра ми сме наследници. Какво трябва да направя, срокове, процедура? При бездействие ще загубя ли права? Маринов

При бездействие не губите права, но в 6-месечен срок от смъртта му следва да  заплатите данък наследство.Ако баща Ви е оставил големи дългове, е добре да приемете наследството по опис.Наследникът, приел наследството по опис, отговаря пред кредиторите на покойника само до размера на наследеното, а в общия случай- с цялото си имущество.

От 20 год.родителите ми имат вила,която няма натурален акт.За жалост баща ми почина и тя остана без документ.Всяка година е плащан данък сгради за нея.Вилата е построена върху земя,дадена на баща ми по постановление,но документа е загубен.Досега никой не е проявил претенции към земята.Моля за вашия съвет как да се узакони вилата и земята-по давност.  Румяна Костова

За имота може да се извади нотариален акт въз основа на обстоятелствена проверка – с протокол на нотариуса и трима свидетели, които заявяват пред него,че ползвате имота повече от 10 години,без никой да Ви пречи.Процедурата се прилага,когато липсват документи,въз основа на който да се издаде констативния нотариален акт за собственост.За да се узакони постройката предварително трябва да се подготвят някой документи, вкл.скица.При желание можете да ми се обадите, за да уредим случая.

възможно ли е в съдебно-изпълнителното производство , когато се изпълнява върху недвижим имот - земеделска земя, за която са представени актуални скици, съдия-изпълнителят без да извършва оглед на място, да извърши опис и оценка по документи. Милена Стойкова-Недева

В практиката не ми е известен подобен случай.Съдия-изпълнителят описва в протокола за опис местонахождението, границите на имота и други негови съществени характеристики, които биха ориентирали евентуалните купувачи. Колкото до оценката,тя се изготвя от едно или няколко вещи лица, които също посещават имота.

съгласно промените в кодекса на труда отпада ли неплатеният отпуск за отгл.на дете до 3 г  . Иванка Петрова

Не.

В какъв срок след като съдия-изпълнител е изпратил писмо до съответната община трябва дая ми се преведе сумата за издръжка на детето ми /съгл. Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка/, М. Светославова

Срок не е посочен, което означава,че изплащането на сумите следва да започне веднага и издръжката да се
изплаща ежемесечно.

С бащата на двете ми деца имаме общо жилище, но нямаме сключен брак. При раздяла на родителите и при положение, че аз имам родителските права, жилището може ли да се присъди на мен? Светлана Стоянова

Да.

при полицейска проверка, не носех в себе си лична карта, поради което ми наложиха глоба от 50 лв. Този размер на глобата фиксиран ли е в закона или варира от до.  Красимир Динков

Варира- от 50 до 300 лв на осн.чл.80,ал.5 от ЗБДС.

Преди време мой познат ми даде заем. Ще му го върна, но в момента нямам възможност. Получвам заплахи по телефона за саморазправа  и в службата ми. Как да се защитя? Милена

С тъжба до РПУ по местоживеене на познатия или до Прокуратурата.

Какъв е максималния размер на издръжка за дете, която родителят е длъжен да плаща? Николова

Няма нормативно определен максимален размер.

Как да прекратя дейността на фирмата си - търговия на дребно / Димитрина Якова

Не сте уточнили вида на фирмата-ЕТ, ООД, ЕООД? Обадете ми се,за да подготвим документите.

Леля ми живее с дъщеря си в дом, който е обща съсобственост. Има ли право дъщеря и да не допуска майка ми да се среща със сестра си в тяхния дом? Атанас Арнаудов

Не.Проблемът тук не е правен, а етичен.

Мога ли да без да регистрирам фирма да издавам фактури или някакъв друг документ който да има същата функция? Александър Стоев

На какво основание?Ако не сте регистриран като търговец, следва да ползвате някое от изключенията на ТЗ: земеделски производител, занаятчия, упражняващ свободна професия?

При развода родителските права  на детето са предоставени на мен .Нямам връзка с бившия си съпруг от две години,последно знам че беше в Гърция.Издръжка не получавам  вече 9 години.Какво трябва да направя за да може детето ми ,което е на 16 год. да може да излиза с мен и настоящия ми съпруг или на екскурзия в чужбина?  Петкова

Можете да изведете детето с разрешение на Районен съд по местоживеенето му, като за целта трябва да подадете искова молба.Защо толкова години не сте завели изпълнително дело за издръжките-след като бащата е в чужбина, сумите щяха да Ви се превеждат от държавата.

Имам ли право на болнични за гледане на скоро опериран.Колко дена?Кой го издава? Надежда Борисова

Имате право-от личния лекар.

Интересува ме .Имам апартамент по наследство.Знач че съпругът ми няма право на част от него тъй като е наследство.След моята смърт Съпругът ми има ли някакви права в/у него и кой остава като наследник Децата ли? Тодора Петкова

При развод съпругът Ви няма право на жилището, то е Ваша лична собственост.Но ако семейството живее в този апартамент, същият се явява семейно жилище и нямате право да го продавате, заменяте и т.н. без съгласието на съпруга си.След Вашата смърт наследници остават съпругът/ако е жив/ и децата Ви-без значение дали са от този или от други бракове.Всички наследници получават равни части от имуществото Ви.

супругът ми изчезна преди 10 г.,в полиц.е подаден за издирване.как най-бързо мога да полу4а развод и колко струва? Ирена Колева

Развод можете да получите,но няма да е много бързо, тъй като ще се изчака месец, преди съпругът да бъде призован с Държавен вестник и да му бъде назначен особен представител/служебен защитник/.Ще Ви струва адвокатския хонорар /зависи към кой адвокат ще се обърнете,сумите варират в големи граници/, и около 30 лв държавна такса и такса за призоваване с Д.В.

Има ли възможност работещо лице да работи допълнително в др.фирма? Как става това ? Гергана Тодорова Пеянска

Най-лесно може да се уреди с граждански договор с втория работодател.

Съпругът ми и сестра му имат по 50% идеални части от магазин.През зимата направиха ремонт и обособиха 2 магазина.Със жребий ги разделиха.Сега са дадени под наем от името на всеки поотделно,но без договор за делба-той предстоеше,за да извадим онделни нотариални актове.Сега обаче сестра му   иска нова делба.Как да узаконим осъществената делба? Димитринка Грозева

Ако при постигане на уговорката не е подписан договор за доброволна делба, значи юридически постигнатото разделение няма правна сила и е важало между двамата временно /един вид са си разпределили ползването/.Делбата се узаконява или с подобен договор под формата на нотариален акт, или със съдебно решение, когато делбата се извършва от съда по съдебен ред.

Подписала съм предварителен договор за продажба на жилище.Крайния срок за приключване на сделката е 2.09.,но собствениците досега 2 пъти отказват да се явят пред нотариус за окончателно приключване с довода, че не били достатъчно гарантирани от удостоверението на банката за отпускане на кредит.След изтичане на срока на договора какво да предприема? Таня Григорова

Ангажирайте си адвокат,изпратете им нотариална покана за сключване на окончателен договор и заведете дело за обявяване на договора за окончателен.Ако предварителният Ви договор е изправен от юридическа страна, имате всички шансове да спечелите.

Ще се радвам ако може да ми разясните каква е процедурата след спечелване на търг на обявен недвижим имот.Какви са песимистичните и съответно оптимистичните събития, които могат да настъпят.. Моника Василева

Ако можете да отделите време и лично да ми обясните за какъв търг става дума и ми дадете повече информация за имота,ще мога практически да Ви насоча.Основният препъни-камък на финала на търга,дори да е спечелен от Вас, е законовата възможност някой от съсобствениците /от свое или от чуждо име/ да заяви,че купува имота на най-високата предложена цена.Има и други тънкости в самата процедура.

Мога ли да продам на фирма интернет сайт и фирмата да може да отчете покупката като разход? (аз нямам регистрирана фирма) Александър Маринов

Да, с граждански договор за изработка, в който подробно се описва какво и в какви срокове Ви се възлага да изработите.

прадядо ми има нот.акт по давност за дворното място.къщата в него е построена от дядо ми.след смъртта на прадядо ми,вече повече от 10 г. дядо ми владее имота.сестрата на дядо ми плаща данък за имота,но не го владее,нито има претенции.може ли дядо ми да си извади нот.акт по давност за имота./ 

Да, разбира се.

Продадохме закупен по време на брак апартамент за да се нанесеме в по - голямо наследствено жилище при евентуален развот какво ще стане ако това е единственият имот които притежаваме? Мария Петрова

Ако от брака има непълнолетни деца и съпругът-собственик упражнява родителските права, проблеми с отсъждането на имота няма да има.Ако децата се присъдят на другия съпруг, съдът може да даде жилището за временно ползване на него и децата /без да се засяга собствеността в/у имота/, обикновено до навършването на пълнолетие на децата.

нужно ли е да си сменям свидетелството за правоуправление на МПС, след като съм сключила брак и съм променила фамилията си като съм добавила фамилното име на съпругът ми към бащината ми фамилия. 
Златина Димова-Саманлиева

Да-след като сменяте личната си карта.

Закупих автомобил, който карам с генерално пълномощно. Възнамерявам да прехвърля колата на свое име. Необходимо ли е среща с предишния собственик за изготвяне на други документи за целта или генералното пълномощното е достатъчно? Мирослав Найденов

Ако в пълномощното изрично е записано,че можете да прехвърляте автомобила и да договаряте сам със себе си,не е нужно да искате ново от собственика.

Шофьор с несъобразена скорост блъска детето ми ,следствието се бави.Тя въобще не го е видяла и има 5 м. спирачен път по който го е влачила.Какво следва според Вас? Диана Благоева

Ако причинената на детето Ви телесна повреда е лека или средна, делото може и да не влезе в съда, а да приключи с административно наказание /глоба/.Моят съвет е да се обърнете към адвокат,който да се ориентира в ситуацията и да заведе от Ваше име дело за обезщетение за причинените неимуществени вреди- било като граждански иск в наказателното производство,било като отделно дело след приключването на следствието.

Разведена съм от 4 год. Присъдиха ми издръжка от 50лв., а детето ми беше на 4г. Сега е 2 клас и не са ми достатъчни. Искам да си увелича издръжката на детето. Бившия ми съпруг е нелегално в Испания от 3г. Има ли начин да го осъдя на повече издръжка. В момента само учебниците са и 70лв. Моля за консултация / Васка Василева

Имате право да търсите увеличение на издръжката с оглед на нарастналите нужди на детето.Това става по съдебен ред.Ако съдът уважи иска Ви,имате право да заведете изпълнително дело за сумите.Ако не ги изплаща съпругът Ви,парите се получават от общината.Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с мен-приемам безплатно самотни майки и граждани в неравностойно положение.

необходима ми е помощ ,трябва да подам молба до окръжен съд за пълно осиновяване на българско дете което се намира в специализиран дом,никъде не намирам подобен образец,моля ви помогнете ми,с уважение, 
елка иванова ангелова

Текстът на исковата молба е свободен и не вярвам да се разпространяват образци.Изготвянето на подобни документи е в сферата на адвокатската професия.Аз и всеки друг колега можем да Ви помогнем не само с изготвянето и, но и с воденето на делото.

Ако сключа брак, след колко години имам право на част от имота, който е собственост на съпруга ми преди брака? ВИ

След смъртта му.

Каква е процедурата за подаване на документи за развод по взаимно съгласие? Какви са таксите за развода?
Диана Славова

Подава се искова молба и проект за споразумение, изготвена според изискванията на чл.101 от СК,както и 2 броя попълнени съобщения за прекратяване на брака. Заплаща се д.такса 10 лв и 2-3 лв. такса превод за банката,обслужваща местния Районен съд.

Какъв е реда, ВЕИК да смени канализацията на блока ни, тъи като редовно се запушва-трабата която излиза от блока към улицата? Валя Мусева

При следващата авария извикайте техни специалисти да я отпушат и им поставете въпроса за подмяната.

Бихте ли ми разяснили разликата между публична държавна собственост и частна държавна собственост?Коя е по-изгодна за манипулиране от страна на държавата?Благодаря / Захари Конев

Публична държавна собственост са обектите,посочени в Конституцията ни /подземни богатства,реките,горите,морският бряг,пътищата от нац.мрежа, природните и археологически резервати, определени със закон/.Такава са и имотите-държавна собственост, които са предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им.Всичко останало е частна и естествено, тя е по-лесна за управление и разпореждане, защото не попада под толкова усложнен режим.

Притежаваме автомобил внесен в България на името на инвалид,След изтичане на 3 год. срок, в който нямахме право да го продаваме  можем ли да продадем автомобила и при какви условия. Ст. Живкова

Можете, с личния подпис на лицето, на което се води или с пълномощно в този смисъл.
 

Copyright © 2004 Nextel Co